Leadership Development Projecty sú v plnom prúde. Na tomto naši tretiaci a tretiačky pracujú

  1. Domov
  2. Blog
  3. Leadership Development Projecty sú v plnom prúde. Na tomto naši tretiaci a tretiačky pracujú
Študentka prezentuje svoj záverečn'ý projekt pred komisiou.

27 tretiakov odprezentovalo projektové zámery svojich záverečných Leadership Development Projectov (LDP). Poď sa pozrieť, na akých projektoch naši študenti pracujú. Čo je Leaderhsip Development Project? Prečítaj si tu >> Vlastný projekt? Už sa ho báť nemusíš.

O tom, ako sme odštartovali 23 unikátnych LDPečiek…

Launch LDPečiek sa konal v dvoch skupinách ešte v októbri. Na tretiakov sa prišli pozrieť desiatky ľudí, od študentov prvého a druhého levelu, členov tímu NLA, cez podporovateľov a osobností zo spriatelených organizácií, až po vzácnych hostí z partnerských spoločností ako sú Tatra banka, Swiss Re, Accenture, MHTH, EY, WEM a Crowdberry.

Na úvod Martin všetkých privítal svojim príhovorom, potom Radka odovzdala dôležité informácie k priebehu večera. Následne sa študenti a hostia rozdelili do štyroch skupín, v ktorých prebiehali prezentácie projektov.

Miestnosť plná ľudí, ktorí počúvajú prezentáciu.

V každej skupine prezentovali 3-4 študenti a študentky svoje projekty pred porotou. Tú tvorili okrem hostí aj členovia a členky tímu Nexterie či spolužiaci a spolužiačky z nižších levelov. Ich úlohou bolo podporiť tretiakov a tretiačky v rozvoji ich projektov a vhodnými otázkami im ukázať iný uhol pohľadu. Cenná spätná väzba im pomôže nasmerovať svoje ďalšie kroky k vytúženému cieľu.

Po skončení prezentácií sme s prípitkom v ruke ukončili oficiálnu časť programu. V príhovoroch od Tomáša Hasalu, vtedajšieho CEO Nexterie či Martina Mojzeša, Programového lídra NLA Bratislava odzneli dojemné povzbudenia a ničím nezakrývané rozčarovanie zo zapálenia, ktoré študenti a študentky do projektov dávajú.

Študenti využili zvyšok večera na neformálne rozhovory a networking. Ocenili prítomnosť partnerov a hostí, ktorých sa dopytovali na hodnotné rady. Priestorom sa rozmáhala dobrá nálada a uvoľnená atmosféra. Dávka podpory smerovaná nielen končiacim študentom a študentkám NLA, ale aj tých, ktorých podobný zážitok čaká o rok či o dva, odbúrala strachy a obavy.

A na aké projekty sa môžeš tešiť tento rok? Toto sú LDPečka našich tretiakov:

Prvý projekt, o ktorom si povieme je Adama Spodniaka. Adam v spolupráci s Future Generation Europe zorganizoval inšpiratívne a zaujímavé podujatie Future Days: Čas nakopnúť Slovensko. Oslávilo ducha mladých ľudí, túžiacich po osobnom raste a rozvoji a zároveň podporilo neziskové organizácie, ktoré neúnavne pracujú pre dobro našej spoločnosti. Na prepájaní neziskoviek bude pracovať aj naďalej.

Ďalším neziskovo ladeným projektom je projekt Ondreja Ponteša. Ondrej chce pomôcť viacerým neziskovkám vytvoriť svoju webovú stránku a zároveň vytvoriť podporné prostredie, vďaka ktorému si obsah budú vedieť spravovať.

Projekt Alexandry Gavulovej je zameraný na rozvoj organizácie NextStep Science, ktorá prepája študentov s praxou, najmä cez najväčší projekt – NextStep Science Conference.

Študent prezentuje svoju prezentáciu.

Projekt, na ktorom pracuje Bernard Vlado pomôže zefektívniť komunikáciu medzi organizáciou Free Food a obchodným reťazcom, čo zlepší využitie potravín a zníži plytvanie. Zároveň sa dostane viac jedla k ľuďom, ktorí to potrebujú a nemôžu si dovoliť kupovať potraviny.

Výstupom projektu Dušky Elisabeth Rajčanovej bude jej vydané autorské hudobné EP aj s nadizajnovaným bookletom vychádzajúcim z kresieb detí z detských domovov.

Pavel Achberger & Samuel Čajka v tom majú jasno. Cieľom ich projektu je pomôcť organizácii tvojbuddy.sk získať potrebné finančné prostriedky na svoju expanziu do iných krajín.

Projekt Filipa Škorca sa zaoberá prípravou na prijímačky na Lekársku fakultu, pri ktorých sa dnes mnohí uchádzači nabiflia 24 000 možností testu namiesto toho aby sa snažili porozumieť zákonitostiam chémie a biológie. Filip to chce zmeniť.

Duo Ingrid Korytiaková & Dávid Ondrovič majú spoločný cieľ, a to podporiť mladých ľudí pri plánovaní kariéry a získaní vysnívaného zamestnania.

Cieľom projektu ďalšieho z našich študentov Šimona Borša je vytvorenie podpornej skupiny, ktorá prinesie svojim členom bezpečné prostredie, v ktorom budú môcť facilitovane zdieľať myšlienky o svojom umení, emóciách či inšpiráciách pri tvorbe.

Michaela Eliášová by v rámci svojho projektu rada zmenila nazeranie na LGBT+ ľudí v prvom rade ako na ľudí, nie ako na politickú tému. Chcela by to urobiť cez fundraisingovú kampaň, zameria sa však aj na zlepšenie stratégie na firmy a kampaň dúhovej stužky

Študenti sedia v kruhu a rozprávajú sa.

Projekt Damiána Karasa sa zaoberá duševným zdravým. Damián chce usporiadať dva workshopy na tému sebasúcit pre cca 25 študentov fakulty Educational Sciences na University of Helsinki.

Ako efektívne učiť dospelých ľudí cudzie jazyky bude vo svojom projekte riešiť Diana Nagyová. A to konkrétne tak, že vytvorí vzdelávací program pre jazykových lektorov, ktorý ich bude edukovať o tom, ako výučba dospelých funguje. Získané znalosti lektori rovno aplikujú na klientoch v Dianinej jazykovej škole.

Ďalšia dvojica Veronika Malčeková & Dominik Vrábeľ chcú svojim projektom prispieť k zvýšeniu kvality výkonov rozhodcov na Slovensku zasiahnutím aspoň časti komunity cez naplánované aktivity. Ich cieľom je mať aspoň 15 ľudí na každom evente.

Študentka prezentuje svoj záverečn'ý projekt pred komisiou.

Cieľom projektu Hanky Bílikovej je znova oživiť chod organizácie ESN Bratislava tvorením rôznorodých aktivít pre erazmákov a prepojiť študentov s touto organizáciou.

Ďalším je projekt Tomáša Rusnačíka. Tomáš si dal za cieľ vytvoriť sebarozvojovú outdoorovú hru.

Ľudia si nekupujú notebooky, ktoré sú pre nich vhodné, ale notebooky, ktoré im chce predať predajca. Tento fakt, si uvedomil Adrián Brand a preto chce prostredníctvom svojho projektu odporuč.mi pomôcť ľuďom, aby dostali najlepšiu hodnotu za svoje peniaze. Ľuďom tak pomôže s náročným rozhodovaním.

Roman Osadský sa vo svojom projekte rozhodol riešiť problém s nedostatok variabilných matematických príkladov pre stredné a vysoké školy. Uvedomuje si, že tento problém znižuje efektivitu učiteľov a kvalitu výučby matematiky. Preto jeho projektom bude webová aplikácia Mathio.

Ďalším projekt venujúci sa vzdelávaniu je projekt Janky Urbánkovej, ktorá reaguje na potrebu vzdelávať ľudí v oblasti základnej farmaceutickej gramotnosti. Janka chce edukovať ľudí ohľadom správneho a bezpečného užívania ale aj zaobchádzania s liekmi.

Naša študentka Emma Tomková je súčasťou projektu, ktorý sa zameriava na výskum a zachovanie pamäte konkrétneho miesta v Bratislave a jeho spojenia s verejnosťou. Aj preto sa Emma rozhodla zozbierať informácie, fotografie a audionahrávky týkajúce sa miesta a jeho histórie.

Veronika Maťková & Martina Hlavinová vo svojom okolí pociťujú zvyšovanie problémov s duševným zdravím medzi vysokoškolákmi, čo potvrdzujú aj globálne štatistické dáta. Prostredníctvom osobnej skúsenosti s reflexiou a navykmi pozitívnej psychológie chcú vytvoriť priestor pre ľudí, v ktorom si to budú môcť aj oni skúsiť.

Piati študenti sedia v kruhu a rozprávajú sa.

Na Slovensku si bohužiaľ nemôže každý dovoliť doučovanie práve kvôli finančným dôvodom. Toto si uvedomil Tomáš Ganz a už dávnejšie vytvoril projekt, ktorého cieľom je cenovo sprístupniť edukáciu pre všetkých. Jeho cieľom je podporiť udžateľnosť fungovania organizácie JEDU.

Igor Kitta chce pomôcť stredoškolákom s hľadaním ich budúceho povolania. Jeho cieľom je zorganizovať karierne workshopy pre stredoškolákov, ktor’ých obsahom bude napríklad tvorba životopisu, písanie motivačných listov alebo príprava na pohovor.

Na záver tu máme projekt Paulíny Bolekovej. Pauli rada prepája a spoznáva ľudí. Má veľmi rada komunitu Nexterie a vo svojom projekte sa chce naučiť vytvárať formát, ktorý pomôže ľuďom dostať feedback keď potrebujú pomoc.

Čo bude ďalej?

Ani tento rok sa nešetrilo nápadmi, ktoré pomôžu ľuďom a zlepšia život na Slovensku. Teraz naším tretiakom už nezostáva nič iné, len dostať svoje vízie a ciele do praxe a tým vdýchnuť projektom život. Ako dopadli záverečné projekty našich tretiakov sa dozvieš už v lete 2024.

Ak aj ty chceš priniesť zmenu do svojho okolia alebo sa naučiť nové veci v praxi a s podporou skúsených odborníkov, prihlás sa do Nexteria Leadership Academy. Prihlasovanie do tohto 3-ročného vzdelávacieho offline programu pre aktívnych maturantov a vysokoškolákov je otvorené!