Poďakovanie Nexterie za zmenu

V rámci Nexteria komunity udeľujeme vždy v závere roka Poďakovanie Nexterie za zmenu a to v troch kategóriách: študenti, alumni a komunita. Toto Poďakovanie nám pomáha spoznať výnimočné projekty, ktorým sa venujú ľudia z našej komunity a ktorými spoločne pomáhame meniť Slovensko k lepšiemu.

Cena Nexterie za zmenu 2021

Kategória študenti: Michaela Dluošová – Náboj junior, ktorý sa rozšíril do zahraničia

Kategória alumni: Alžbeta Drutarovská – rozbeh lesného klubu Cestičky

Kategória komunita: iniciatíva Za slušné Slovensko (Lucia Pašková, Zuzana Suchová, Lucia Šicková, Michal Meško, Lukáš Fila, a ďalší)

Cena Nexterie za zmenu 2020

Kategória študenti: Sofia Kohútová, Veronika Kováčiková a Terézia Dominika Lukáčová za IAMbitious (rošírenie aktivít do Trnavy) a GROWNi (rozbehnutie platformy v spolupráci s LEAFom)

Kategória alumni: Michaela Šišková – za DNA ERA

Kategória komunita: Julián Gerhardt, Jana Kostovčáková, Pavel Balashov, Lukáš Priškin, Martina Bolibruchová, Miroslava Kašubová, Martina Matrtajová – za Zmudri

Cena Nexterie za zmenu 2019

Kategória študenti: Bibiana Kleinova – aktivity na Spiši

Kategória alumni: Lucia Okšová (Vanková) – kniha Nevyhorení

Kategória komunita: Lucia Ondrejkovičová – Letný Leadership Camp, triednicke hodiny, ľudskosť

Cena Nexterie za zmenu 2018

Kategória študenti: Marek Mansell – Učíme Hardvérom

Kategória alumni: Pavol Koprda – P-MAT, Za slušné Slovensko v Trnave

Kategória komunita: Vlado Forgáč (komunita) – najaktívnejší lektor

Cena Nexterie za zmenu 2017

Kategória študenti: Marek Karman – Future Medical Leaders Academy, Dominik Jakub – Žlté bicykle a Vlk, ktorý nikdy nespí

Kategória alumni: Michal Jurčo – dlhodobá podpora alumni

Kategória komunita: Silvia Valovičová – vzor proaktivity, práca so seniormi: Seniori v pohybe a iné

Cena Nexterie za zmenu 2016

Kategória študenti: Dušan Plavák – dobrovoľnícke pokrytie Spaceu, Grétka Pavlovová – Atmosféra

Kategória alumni: Mirka Duranková – KAN, viacerí alumni hromadne za rozvoj Trojstenu

Kategória komunita: Ľubica Šebestová – od začiatkov, dlhodobá podpora rozvoja NLA