LDP-čka tretiakov: Toto sú záverečné projekty študentov NLA

  1. Domov
  2. Novinky
  3. LDP-čka tretiakov: Toto sú záverečné projekty študentov NLA

Vzdelávací program Nexteria Leadership Academy je každoročne zavŕšený výstupmi tretiakov, a to v podobe vlastného Leadership Development Project-u. Každý študent NLA koncom septembra predstaví svoje projektové zámery a pripraví si reálny plán, ako ich naplniť. LDP-čka sú v súlade s hodnotami služby a vzájomnosti. V širšom ponímaní je ich cieľom pomáhať a zlepšovať, v tom užšom môžete už na nasledujúcich riadkoch spoznať každý z nich.

Prostredníctvom LDP tento rok vznikla aj nová online platforma GROWNi. Projekt má za cieľ prepájať a rozvíjať mladých ľudí a zaujímavé projekty z celého Slovenska. Prináša možnosti workshopov pre rozširujúce vzdelávanie, mentoring, ponuky práce, internshipov a dobrovoľníckych aktivít. Za projektom GROWNi stoja naše tretiačky Sofia Kohútová a Veronika Kováčiková.

Projekt Iná Kosť, ktorý zastrešuje Tereza Švihoríková, sa zaoberá témou sebalásky. Prináša nám náhľad do každodenných problémov obyčajných žien. Prostredníctvom podcastov sa takto Terezka snaží šíriť sebalásku naprieč inými “kosťami” a detabuizovať každodenné neistoty. Aktuálne pripravuje už 4. časť podcastu. 

Spolupatričnosť a sociálne cítenie priam srší z projektu Amfikle, na ktorom pracuje momentálne Samuel Gibala. Cieľom tohto projektu je revitalizácia starého amfiteátru v Levoči. Prostredníctvom spolupráce s miestnymi nadšencami sa mu darí rekonštruovať a znovuspojazdňovať miesto so skvelou komornou atmosférou. Historický priestor v teplých letných dňoch zapĺňajú sviečky, dobré jedlo, premietanie filmov a hlavne komunita, ktorá tu má priestor na svoj rast a prepojenie.

Martin Šebesta je zapáleným environmentalistom, ktorý svoju lásku k ekológii pretavil do workshopu dizajnu inšpirovaného prírodou. Spolu s OZ Solarpunk vytvára 3-dňové podujatie, ktorým chce prepojiť marketérov, dizajnérov a vedcov, ktorí sa zaoberajú prírodnými vedami pomocou biomimikry dizajnu. Svoje skúsenosti chce vďaka workshopu rozšíriť a podať ďalej nadšencom a všetkým, ktorí budú chcieť využívať environmentálne udržateľné produkty.

Úspešný rodinný festival Atmosféra v Hontianskych Nemciach funguje už 8 rokov. Súčasťou AtmoCrew je aj naša Katka Hrušková, ktorá si za cieľ svojho LDP dala vypracovať efektívnejší model task managementu. Jej jasnou víziou je, vtipne povedané, vypracovať drsný plán ako neprekročiť tenkú hranicu medzi dobrovoľníctvom a nevoľníctvom.

Ďalším komunitne ladeným projektom je projekt revitalizácie verejného priestoru v Košiciach. Stojí za ním Kristína Horinková, ktorá sa rozhodla zlepšiť vzťah obyvateľov k svojmu mestu. Spolu s tímom chcú pretvoriť tento verejný priestor na aktívnu športovú plochu, ktorá bude slúžiť pre kultúrne, vzdelávacie, športové, či komunitné eventy. Kristínina vízia je podporiť vzťah medzi športom, umením a kultúrou.

Zdravá kultúra spätnej väzby je nevyhnutná pre efektívne napredovanie, jej dosiahnutie je však všeobecne náročným procesom. Práve tento proces by chcel Christián Mikláš zjednodušiť pomocou aplikácie. Jeho aplikácia bude slúžiť na zhodnotenie individuálnej alebo skupinovej činnosti. Využitím koučingových nástrojov na zmenu perspektívy, analýzy sentimentu (AI), automatického reportingu, lessons learned sumarizáciou a ďalších iných, je jeho cieľom rozvoj kultúry radikálnej otvorenosti a efektívneho sebarozvoja.

Tina Pašková v spolupráci s Accenture a mestom Bratislava identifikovala faktor, ktorý stojí za negatívnym vzťahom študentov k Bratislave – je ním neinformovanosť. Rozhodla sa preto organizovať aktivity, ktoré by prichádzajúcim študentom dali možnosť spoznať Bratislavu a jej taje. Domácim mladým pomôže zlepšiť a skrášliť pobyt v hlavnom meste

Júlia Bondor si zase dala šľachetný cieľ dosiahnuť viac zdravých zubov v galantskom okrese, a to cez edukačnú intervenciu na rôznych úrovniach. Vo svojej praxi sa totižto v rodnom meste stretáva s množstvom zdevastovaných chrupov, ktorým by sa dalo veľmi ľahko predísť pomocou prevencie.  Udržať si zuby zdravé naozaj nie je náročné, chce to len informovanosť, ktorú práve Julkin projekt ponúka. 

Potenciál mladých ľudí združených u Saleziánov na Miletičke inšpiroval Mateja Mroceka. Rozhodol sa zorganizovať dobrovoľnícku činnosť, ktorá bude pomáhať okoliu. Chce tak poukázať na hlbší zmysel slúženiu a pomoci, a dopriať tejto mládeži pocit spolupatričnosti a komunity.  

Otázky osobného rastu, spoločenskej angažovanosti či zdravých vzťahov oslovili Lucku Hallonovú. Primäli ju k organizácii jarného tábora pre stredoškolákov. V spolupráci s mládežníckym strediskom Domka pripravuje pre stredoškolákov tábor na tému “Ako byť statočným občanom”.  Chce tak vyplniť škáru na vzdelávacom trhu a pomôcť stredoškolákom naplno využiť svoj potenciál v danej tematike. 

Neziskový sektor je veľkou súčasťou zlepšovania vo všetkých oblastiach, avšak ako najväčší problém jeho fungovania vníma Jakub Zápotocký nedostatok financií. Fundraisingu sa venoval už vo svojej bakalárskej práci. Na tú by chcel nadviazať vytvorením webovej stránky, poskytujúcej návody a odporúčania. Obsah zameraný na oblasť fundraisingu pre neziskové organizácie prispôsobí slovenskému trhu. Kubo dúfa, že svojím projektom pomôže neziskovkám, špeciálne v týchto náročných časoch.

Simona Veselá sa rozhodla pre popularizáciu vedy. Vytvorí plodné prostredie pre interdisciplinárne spolupráce. Uskutoční Hackathon, ktorý,  zjednodušene povedané, predstavuje maratón nápadov s cieľom nájsť riešenie na zadanú tému. Simča sa chystá svojím projektom spustiť formát prinášajúci mladým na Slovensku priestor pre naštartovanie ich kreativity v práci. Za relatívne krátky čas si účastníci stihnú užiť proces, ktorým vzniklo nemálo populárnych aplikácií a produktov.

Do sveta najmenších načrie Lucia Šípošová so svojím projektom Príbehy z kartičiek. Jej cieľom je prilákať ľudí z onlinového sveta späť do toho offlinového a dať tak väčší priestor spoločne strávenému času. Prostredníctvom knižky s kartičkami chce dopriať užívateľom okrem čítania hotových príbehov tiež možnosť tvoriť vlastné kreatívne príhody.

Problematikou nedostatočnej vzdelanosti a informovanosti ohľadom Európskej únie sa tento rok bude zapodievať Viktória Malinčáková. Ako najväčšiu motiváciu vidí nízku účasť Slovákov a Sloveniek vo všetkých voľbách do Europarlamentu a v spojení s jej študijným odborom prichádza s riešením. Prostredníctvom niekoľkých stretnutí sa študenti budú môcť stretnúť s odborníkmi z tejto oblasti a dozvedia sa o možnostiach, ktoré EÚ ponúka. Taktiež získajú prehľad o roli europoslanca/europoslankyne.

Kristína Prešinská je dlhoročnou dobrovoľníčkou v Trojstene a aktívne sa zúčastňuje množstva šifrovacích súťaží. Práve touto cestou jej skrsol nápad vytvoriť príručku – Šifrovanie, čo to je a ako na to! Chce tak pomôcť svojej komunite a podať pomocnú ruku novým záujemcom, ktorí túžia túto oblasť spoznať, avšak nemajú z čoho čerpať.

Na záver tu máme projekt Zuzany Halgašovej, ktorého cieľom je pomôcť v rámci komunity Nexterie. Konkrétne sa jedná o projekt spojený s mentálnym zdravím v Nexteria Leadership Academy. Tlak, s ktorým sa dennodenne stretávame pri dosahovaní častokrát veľmi vysokých ambícií je obrovský a Zuzke to nie je ľahostajné. Rozhodla sa preto pre projekt, ktorý prinesie aktivity pre odľahčenie a celkovo lepší stav mentálneho zdravia v NLA.

Ani tento rok sa nešetrilo nápadmi, ktoré pomôžu ľuďom a zlepšia život na Slovensku. Teraz už nezostáva nič iné, len dostať víziu do praxe a vdýchnuť projektom život. Ako dopadli záverečné projekty našich tretiakov sa dozvieš už v lete 2021. Ak sa chceš aj ty učiť nové veci v praxi a s podporou skúsených odborníkov rozbehnúť vlastný projekt, prihlás sa do Nexteria Leadership Academy. Prihlasovanie do 13. ročníka tohto 3-ročného vzdelávacieho offline programu pre aktívnych maturantov a vysokoškolákov začína 14. decembra 2020. Zisti teraz viac, najbližší deadline je už v januári 2021 >> nexteria.sk/nla

autorky: Laura Blažeková a Lucia Šípošová