Nexteria Leadership Academy hľadá NLA Partnership Success Managera

 1. Domov
 2. Blog
 3. Nexteria Leadership Academy hľadá NLA Partnership Success Managera

Miesto práce: Bratislava

Typ úväzku: 40 hodín týždenne, živnosť

Nástup: jún 2019, resp. podľa dohody

Mesačná odmena: 1 300 € – 1 500 €

Máme pre teba výzvu. Teda rovno 3 výzvy:

 • Prepojiť 2 svety. Svet neziskovky so svetom našich existujúcich, ale aj nových firemných partnerov – chceme si rozumieť a horieť pre podobné veci. Tiež svet aktívnych mladých ľudí so svetom inšpiratívnych profesionálov z praxe.
 • Budovať vzťahy s partnermi. Hýčkať ich a starať sa o nich a aktivity s nimi, tak aby sme spolu vytvárali hodnotné, zmysluplné a dlhodobé funkčné partnerstvá.
 • Spoluvytvárať vzdelávacie aktivity. V aktívnej spolupráci s partnermi vytvoriť zaujímavé vzdelávacie aktivity pre našich študentov – jednorazové workshopy či dlhodobé projekty.

A to všetko v prostredí, kde hodnoty žijeme, nielen vešiame na stenu.

V Nexterii veríme, že pozitívna zmena na Slovensku sa udeje vďaka slušným a schopným ľuďom na významných pozíciách. Preto už 10 rokov venujeme energiu príprave a podpore budúcich lídrov. Myslíme si, že aj biznis sa dá robiť eticky a poctivo a takí sú aj naši firemní partneri. Vyberáme si hodnotovo zameraných partnerov, budujeme partnerstvá s cieľom sprostredkovať našim študentom praktické zručnosti a možnosti nahliadnuť do “kuchyne” lídrov v rôznych oblastiach podnikania, ale aj neziskoviek a verejnej správy. Spájame svety študentov so svetom praxe, čím im umožňujeme získavať jedinečné skúsenosti na riešení skutočných praktických výziev a dozvedieť sa viac o rôznorodých témach, ktoré hýbu reálnym svetom.

Sme hrdým organizátorom dvoch vlajkových programov:

 • Nexteria Leadership Academy – trojročný intenzívny mimoškolský rozvojový program,
 • Night of Chances – najrenomovanejšie študentské kariérno-vzdelávacie podujatie.

Na ich príprave sa podieľa 18-členný tím a v tebe hľadáme jeho silnú súčasť.

Aj takýto projekt bude na tebe, aby si skoordinovala či skoordinoval:

 ? Kam sa s nami posunieš ?

 • Získaš skúsenosti s priamou spoluprácou s renomovanými firmami, neziskovkami, ale aj verejnými inštitúciami
 • Osobne spoznáš zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, vybuduješ si hodnotnú sieť rôznorodých kontaktov
 • Budeš mať skúsenosť s konzultovaním a prenášaním cenného know how do obsahu vzdelávacích aktivít, ktoré pripravujú partneri z praxe
 • Budeš v priamom kontakte s mladými ľuďmi, budeš vedieť čím žijú a aj vďaka tomu budeš ľahšie reflektovať ich potreby v pripravovaných aktivitách
 • Staneš sa súčasťou hodnotného programu, aktívne prispeješ k jeho tvorbe realizáciou desiatky aktivít počas jedného školského roka
 • Priložíš ruku k dielu – aby predstava slušného, vzdelaného Slovenska so schopnými mladými ľuďmi bola viac ako iba peknou ideou

Ak si v zahraničí a hľadáš prácu, kvôli ktorej sa oplatí vrátiť na Slovensko, toto je príležitosť pre teba.

?  Tvoj najbližší rok bude vyzerať takto ?

 • Zodpovednosť

Bude plne v tvojej moci, aby partnerstvo (či už s firmou neziskovkou alebo verejnou inštitúciou) bolo funkčné a vzťah bol plnohodnotný pre obe strany. Maximalizuješ hodnotu spoločných aktivít pre študentov – vzdelávacie aktivity s partnermi robíte tak, že sú prínosné. Vieš, že si dôležitá súčasť programu – vnímaš to ako výzvu a záväzok zároveň.

 • Samostatnosť

Plánuješ a manažuješ si svoju agendu tak, aby smerovala k funknčnému a hodnotnému vzťahu s našimi partnermi. Vieš si väčšie úlohy rozložiť na menšie, ale to aj spät poskladať 🙂 Zamýšľaš sa ako uchopiť partnerstvo strategickejšie, konzultuješ s partnermi obsah vzdelávacích aktivít, spisuješ know how a posúvaš partnerom aj tímu, realizuješ aktivity, učíš sa z realizovaných aktivít, urobíš pekné vyhodnotenie partnerstva a si oporou študentom aj partnerom.

 • Komunikácia

Komunikuješ s predstaviteľmi firiem, neziskoviek, či verejného sektora ako aj so študentmi. Si mostíkom medzi svetom študentov a našich partnerov. Partneri ti budú volať a písať, keď budú potrebovať s niečim pomôcť. Študentov poznáš tak, že ich vieš prepojiť na konkrétne príležitosti partnerov. Uplatňuješ partnerský a participatívny prístup, počúvaš potreby jednotlivých strán a jasne komunikuješ tie naše.

 • Budovanie vzťahu a komunity

V Nexterii budujeme komunitu ľudí, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska a chcú pomáhať tomu, aby na významných pozíciách boli slušní a schopní ľudia. Pozývame do nej aj ľudí spomedzi našich partnerov. Preto si ambasádorkou či ambasádorom komunity medzi našimi partnermi. Vedieš oficiálne stretnutia, aj sa porozprávaš o veciach, ktoré hýbu spoločnosťou. Máš ľudí rád či rada – úprimne, záleží ti na dobrých vzťahoch a aktívne k nim prispievaš. Buduješ vzťahy postavené na dôvere a vzájomnej spolupráci.

? Táto pozícia je pre teba vhodná, ak ?

… máš aspoň 2 roky skúseností z práce/projektu/programu, kde na výsledkoch tvojej práce významne záviselo viac ľudí (v NLA to bude 100+).

… máš za sebou viacero vzdelávaco-rozvojových aktivít, kde si sa podieľala či podieľal na ich cieľoch, dizajne, nastavení metodiky/priebehu aktivít (v NLA budeš konzultovať a spolurealizovať každý semester cca 10 aktivít).

… vieš elegantne prejsť od rozhovoru k cieľom, si vnímavý či vnímavá na potreby iných, vieš ich pomenovať, ako aj pretaviť do obsahu vzdelávacej aktivity.

… vieš vyzistiť a pomenovať potrebu partnera, skĺbiť ju s tou našou a v spolupráci dokážete vytvoriť výsledok v podobe workshopu či projektu, ktorý vie partner samostatne zrealizovať.

… vieš vytvárať metodické materiály – zozbierať a spracovať lessons learned, príklady dobrej praxe či vytvoriť podporný materiál pre partnerov.

… vieš sa nad situáciou zamyslieť, zhodnotiť ju a rozumne si vybrať – nemáš problém hľadať nové chodníčky, ale aj používať tie vybehané (podľa toho, čo si situácia vyžaduje).

… svoju rolu berieš zodpovedne (vďaka partnerstvám pokrývame cca 50 % rozpočtu NLA).

… vieš zrealizovať veci od A po Z – od úvodného stretnutia, cez samotné aktivity so študentmi až po vyhodnotenie spolupráce. Nenechávaš veci nedotiahnuté.

… si samostatná či samostatný, ale uvedomuješ si, že si súčasťou niečoho väčšieho, kam spoločne s tímom smerujeme – vieš pomenovať, čo potrebuješ, ale i vypočuť to, čo potrebujú iný. Rada či rád robíš s inými ľuďmi a pomôžeš tam, kde treba.

V Nexterii môžeš očakávať ?

 • Priateľskú, až rodinnú atmosféru v tíme s vysokými ambíciami a dôverou.
 • Silnú komunitu, ktorej záleží na zlepšovaní Slovenska.
 • Možnosť flexibilne si nastaviť pracovnú dobu a home office.
 • Možnosť zúčastňovať sa na všetkých vzdelávacích formátoch Nexteria Leadership Academy a Night of Chances.
 • … ale najmä prácu na Slovensku, ktorá má zmysel.

? TOTO SME MY ?

Našou víziou je, aby na významných pozíciách boli slušní a schopní ľudia.

Preto budujeme a podporujeme novú generáciu slušných a schopných ľudí, ktorí realizujú zmeny v kľúčových oblastiach spoločnosti.

Jadrom Nexterie je našich 6 hodnôt:

Naším CEO je Tomáš Hasala (0905 213 639), bývalý podnikateľ a človek s veľkým srdcom (prečítaj si rozhovor s ním).

Vlajkovými projektami Nexterie sú:

NLA vedie Martin Mojzeš (0948 290 921) a NOC Viktor Hirschner (0949 234 322). Pozícia NLA Partnership Success Managera vznikne rozšírením role Partnership Success Coordinatora. Zastáva ju Jana Šmotláková, ktorá finišuje so svojou dizertačnou prácou. Viac informácií o ľuďoch v Nexterii nájdeš tu.

? AKO SA PRIHLÁSIŤ ?

Pošli nám svoj životopis plus motivačný list s odpoveďami na nasledujúce otázky (max 2x A4) :

 • Tvoja skúsenosť
 • Popíš práce/projekty/programy, kde na výsledkoch tvojej práce významne záviselo viac ľudí. Zaujíma nás najmä čo konkrétne bola tvoja zodpovednosť a aké konkrétne výsledky sa ti podarilo dosiahnuť. Použi aj čísla, nech si to vieme lepšie predstaviť. Tiež by nás zaujímalo, čo by sa stalo, keby si si nerobila či nerobil svoju prácu v tejto pozícii dobre a akú svoju silnú vlastnosť si pri nej využíval či využívala.
  • Rozpíš aké a koľko vzdelávaco-rozvojových aktivít si dizajnoval či dizajnovala (ak je na nejakú z nich link, pripoj) – pre koho boli určené a s akým boli cieľom? Čo bol tvoj vklad do dizajnu? A ako ste vyhodnotili, nakoľko sa vám podarilo dosiahnuť to, o čo ste sa snažili?
  • Aký prístup k rozvoju mladých ti je najbližší a prečo?

Toto všetko nám pomôže rozhodnúť sa, či postúpiš do ďalšieho výberového kola. Informácie, ktoré nám pošleš, budú mať k dispozícií Tomáš Hasala, Martin Mojzeš, Ľubomíra Kertész a Janka Kostovčáková a nebudú po ukončení prijímacieho procesu už žiadnym spôsobom využívané. Zaslaním svojich údajov súhlasíš so spracovaním informácií vo vyššie popísanom rozsahu pre účel výberu.

Dokumenty, prosím, pošli najneskôr do 2. 6. 2019 na office@nexteria.sk. Čím skôr nám ich pošleš, tým viac času budeme mať, aby sme sa venovali tvojim podkladom.

Termín nástupu na túto pozíciu vidíme optimálne v júni 2019. Ak máš inú predstavu, daj nám vedieť.

Tešíme sa na teba!