Nexteria

Pripravujeme mladých ľudí do praxe

Výsledky prieskumu medzi stredoškolákmi 2014

Zistili sme že…

Veľa stredoškolákov, až 63% opýtaných, uvažuje o odchode do zahraničia!
Prečo?

  • 65% z nich si myslí, že stav školstva na Slovensku je zlý a v zahraničí dostanú kvalitnejšie vzdelanie,
  • 25% z nich chce odísť zo Slovenska, pretože tu nechcú ostať žiť
Graf1

Podľa čoho sa stredoškoláci rozhodujú?

Najdôležitejšie faktory:

  • 79% chce robiť to, čo ich baví,
  • 56% sa rozhoduje podľa platu
Graf2

Ktoré profesie považujú stredoškoláci za TOP?

Graf3
Graf4

Prieskum bol zrealizovaný na vzorke 371 respondentov/ študentov stredných škôl, zdroj: Nexteria