Nexteria

Pripravujeme mladých ľudí do praxe

FAQ - časté otázky

Čo je NLA (Nexteria Leadership Academy) ?

Nexteria Leadership Academy je 3-ročný rozvojový program – Intenzívne rozvíjame praktické zručnosti, silné vzťahy a etické hodnoty v úzkej rôznorodej skupine top študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

Aké aktivity program obsahuje?

NLA obsahuje tieto aktivity:

  • Intenzívne kurzy

Počas 3 rokov intenzívne rozvíjame soft skills a hard skills spolu s kritickým myslením, kreativitou a hodnotami. (Napríklad Sebapoznanie (MBTI typológia), Umenie presviedčať, Manažment a vedenie tímu.)

  • Diskusie bez kravaty

Pravidelne organizujeme uzavreté diskusie s úspešnými osobnosťami o ich životných aj kariérnych príbehoch. (Tento rok napríklad Michal Liday, Daniel Laco, Rado Tausinger.)

  • Projekty z praxe

Otvárame priestor na zapojenie študentov NLA do reálnych projektov vo firmách, spoluorganizovania podujatí pod záštitou Nexterie a podporujeme rozvoj vlastných študentských projektov. (Tento semester Softec, Accenture, Nota Bene)

  • Guide Program

Každý študent NLA má vlastného guida / mentora, ktorý s ním na osobných stretnutiach diskutuje o jeho vízií, cieľoch a problémoch. (Tento rok napr. Marián Kolník, Rasťo Kulich, Michal Meško)

  • Networking

Na pravidelných akciách ale aj mimo nich sa môžu študenti zoznamovať a komunikovať s viac ako 150 významnými podporovateľmi a partnermi, 100 absolventami NLA a množstvom iných zaujímavých ľudí.

Kto sa môže prihlásiť?

Program je určený pre študentov všetkých odborov s potenciálom a chuťou meniť veci k lepšiemu.

Je stanovený vekový limit?

Vekový limit nie je v princípe stanovený, no budúci študent Leadership Academy by mal ideálne študovať na vysokej škole v akomkoľvek stupni (bakalár, magister, doktorand). Ak túto podmienku nespĺňaš, ale aj tak si presvedčená/ý, že k nám patríš, neváhaj a vyplň prihlášku.

Ako a kedy sa treba prihlásiť?

Odporúčame ti zaslať svoju prihlášku čím skôr. Posledný termín bude koncom apríla 2018. Na prihlásenie do NLA potrebuješ: vyplniť online formulár na stránke nla.nexteria.sk, k prihláške je taktiež potrebné priložiť (uploadnuť) aktuálny životopis,   a takisto zodpovedať 3 otázky.

Tešíme sa na tvoju prihlášku!

Čo potrebujem na prihlásenie?

Na prihlásenie potrebuješ životopis a vyplniť odpovede na 3 otázky ohľadom tvojej motivácie. Prihlasovanie prebieha online cez webový formulár na našej stránke.

Ako prebieha výberový proces? Kedy sa dozviem finálny výsledok?

Výberový proces prebieha vo viacerých kolách, ktoré budú prebiehať od januára do júna 2018:

  • Po vyplnení prihlášky a pripojení potrebných dokumentov Ťa budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu.
  • Po screeningu Tvojich dokumentov Ťa v prípade úspechu pozveme do druhého výberového kola. V ňom ťa čaká prezentácia o Nexterii (aby si vedel/a, do čoho ideš), iq a analytické testy a cca desaťminútové miniinterview.
  • Po úspešnom absolvovaní tohto kola nasledujú role plays – skupinové diskusie.
  • No a na záver budú tí najlepší kandidáti pozvaní na osobný pohovor, po ktorom padne finálne rozhodnutie o prípadnom  prijatí/neprijatí študenta do NLA.

Výberový proces je stupňovitý, to znamená, že po každom kole sa dozvieš či postupuješ ďalej alebo nie. Finálne rozhodnutie sa dozvieš do dvoch týždňov po absolvovaní posledného výberového kola, po osobnom pohovore.

Ako často a v akom čase bývajú aktivity?

Aktivity NLA prebiehajú približne 2x do týždňa, prevažne cez pracovné dni vo večerných hodinách, v soboty doobeda a výnimočne v piatky doobeda. Termíny a časy sú nepravidelné, stanovované podľa dostupnosti lektorov. 

Je NLA platený program? Aká je výška školného?

Príjmy zo študentského školného pokrývajú 20% nákladov na organizovanie aktivít programu. Zvyšok je platený zo sponzorských darov partnerov, individuálnych podporovateľov a absolventov ako aj komerčných aktivít Nexterie ako Night of Chances alebo kariérnych klubov.

Prvý semester platia všetci študenti najnižšiu sumu 39 € za mesiac. Následne je školné 79 € za mesiac. Na základe svojej aktivity môže študent získať štipendium na pokrytie časti školného..

Nárok na štipendium majú študenti a absolventi, ktorí:

- zarábajú menej ako 900€ mesačne brutto (v rámci semestra sa počíta podľa aktivity v predchádzajúcom semestri)

- získajú minimálne 75% Activity Points. Tieto sa získavajú účasťou a zapájaním sa do aktivít NLA.

Okrem klasického štipendia za aktivitu ponúka Nexteria aj solidárne štipendium. Cez solidárne štipendium sa môže školné znížiť až na 10€ za mesiac. Viac o štipendiu.

Do školského roka sa počíta 10 kalendárnych mesiacov (september-jún). Po nepokračovaní do druhého semestra z dôvodu nespokojnosti, vrátime školné za prvý semester.

Dá sa program absolvovať v inom meste ako v Bratislave?

Všetky aktivity NLA sa momentálne organizujú v Bratislave. Preto absolvovanie programu v inom meste aktuálne bohužiaľ nie je možné. Ak si však presvedčená/ý, že Nexteria je presne pre teba, uvítame, ak sa nám ozveš aj tak (betka@nexteria.sk), minimálne sa skontaktujeme a možno nájdeme aj inú formu spolupráce.

Mám okrem NLA aj iné možnosti zapojenia sa v Nexterii?

Samozrejme! Okrem Leadership Academy sa v Nexterii môžeš realizovať v organizačnom tíme  a pracovať tak v oblasti, ktorá Ťa naviac zaujíma a baví (sales, marketing, HR- nábor a výber, logistika,…). Nexteria organizuje skvelé podujatie Night of Chances, kde je priestor zapojiť sa vo väčšej či menšej roli. Takisto máš možnosť zapojiť sa do Kariérneho IT klubu.