Nexteria

Pripravujeme mladých ľudí do praxe

Čo je to INTENZÍVNY Kurz

Vízia INTENZÍVNYCH kurzov: Pomocou kurzov na zlepšovanie soft skills a hard skills sa snažíme posúvať študentov vpred. Tento formálny systém učenia je zameraný na rozvoj manažérskych zručností, ktorý zabezpečujú nielen skúsení manažéri, ale aj profesionálny lektori. Kurzy sú v prvom leveli zamerané na soft skills. V druhom leveli je to hlavne práca na projektoch v partnerských firmách, a v treťom leveli študenti absolvujú kurz 7 Habits of highly effective people a pracujú na svojich projektoch.:

 • učiť sa od hodnotovo orientovaných lídrov
 • možnosť zažiť si projekt vo firme
 • skúsenosti odovzdané od TOP manažérov firiem
 • zabezpečiť pre študentov kontinuálny rozvoj

Čo sú DISKUSIE bez kravaty?

Vízia DISKUSII bez kravaty je: Pomocou osobného stretnutia s inšpiratívnymi osobami v neformálnom prostredí priniesť odpovede na rôzne otázky. Zároveň popri formálnom spôsobe učenia v NLA chceme zabezpečiť aj neformálne aktivity, pri ktorých môžu naši študenti dostať hodnotné odpovede a know-how od ľudí z top manažmentu, zaujímavých ľudi z businessu ale tiež ľudí, ktorí sa venujú hodnotovo založeným témam.:

 • stretnúť sa so zaujímavými ľudmi
 • možnosť opýtať sa priame otázky
 • zistiť, ako viete zvýšiť svoju cenu na trhu
 • zabezpečiť pre študentov kontinuálny rozvoj na osobnej úrovni

Čo je PROJEKTOVÝ Brainstorming?

Vízia PROJEKTOVÉHO Brainstormingu je: Projektový brainstorming je nový formát NLA. Vznikol z potreby študentov navzájom lepšie spoznať svoje projekty a využiť network a nápady Nexterie na to, aby ich posunuli vpred. Momentálne sa uskutočňuje v priemere raz za mesiac. Jeho forma sa po každom kole dynamicky mení a prispôsobuje potrebám študentov. Cieľ, ktorým je umožniť im prezentovať svoje projekty a hľadať riešenia na aktuálne problémy v neformálnej, ale pracovnej atmosfére, sa nemení.:

 • možnosť riešiť vlastný projektový problém
 • získať pohľad nezainteresovaného človeka
 • zistiť ako by vaše zadanie riešil niekto iný
 • vytvoriť spoločné riešenie a získať hodnotné výstupy

Čo je to GUIDE Program

Vízia GUIDE Programu: Pomocou individuálneho sprievodcu (GUIDE) rozvíjať vlastný potenciál, zručnosti,  sebapoznanie a tak dosiahnuť svoje ciele. Popri formálnom spôsobe učenia v MLP chceme zabezpečiť aj neformálny, individuálne zameraný a dlhodobý prenos know-how s cieľom:

 • učiť sa od hodnotovo orientovaných lídrov
 • learning-by-doing
 • stanoviť si jasné osobné a kariérne ciele a s pomocou sprievodcu ich dosahovať a prekračovať
 • kontinuálna konzultácia so sprievodcom
 • zabezpečiť pre študentov kontinuálny rozvoj na osobnej úrovni

Povedali o GUIDE Programe

marian-kolnik2

„Rád by som sadil hodnoty a dobré myšlienky do životov mladých ľudí, ako sa sadia stromy – aby raz, na svoj čas, priniesli bohatú úrodu múdrych a statočných postojov a rozhodnutí pre nich samých a aj pre tých, čo s nimi žijú…“

Marián Kolník

Lektor FranklinCovey

Mesko_Michal2

„Nájsť a nasledovať svoju vášeň je dar, vďaka ktorému človek môže milovať to, čo robí a prinášať svetu hodnotu. Niekedy však trvá dlhšie, kým človek zistí, čo ho vlastne baví a v čom je dobrý. Človek si to vždy musí napokon odmakať sám, ale ak môže pri tom niekomu klásť správne otázky, môže si ušetriť pár odbočiek mimo cesty “ 

Michal Meško

Podnikateľ, spoluvlastník Martinus.sk