“Som vďačná za ľudí, ktorí mi ukázali, že hodnota človeka sa nemeria podľa dosiahnutých úspechov, ale že hodnota človeka sa jednoducho nemeria a neporovnáva.” Katka Hrušková, absolventka NLA 2021, Manažérska matematika2021-12-12T12:36:11+01:00

Project Description

“Som vďačná za ľudí, ktorí mi ukázali, že hodnota človeka sa nemeria podľa dosiahnutých úspechov, ale že hodnota človeka sa jednoducho nemeria a neporovnáva.” Katka Hrušková, absolventka NLA 2021, Manažérska matematika

Project Details