Nexteria

Pripravujeme mladých ľudí do praxe

V srdci Nexterie je šesť hodnôt, ktorými sa riadime a ku ktorým vedieme mladých ľudí v našich aktivitách

Motor zmien

30-start-doing-for-yourself

Proaktivita

 

Cítim zodpovednosť meniť veci, na ktorých mi záleží a iniciatívne realizujem prvé kroky

Vision

Vízia

 

Stanovujem si dlhodobé ciele, zapaľujem pre ne druhých ľudí a vytrvalo robím všetko pre ich dosiahnutie

Extreme-Sports-Pictures-9

Excelentnosť

 

Disciplinovane pracujem na zlepšovaní svojich schopností a uspokojím sa len s najvyššou možnou kvalitou

Dobrý človek

balance

Integrita

 

Mám odvahu vždy povedať, čo si myslím a konať čo je správne, aj keď to je nekomfortné

support1

Vzájomnosť

 

S pokorou budujem sieť vzťahov založených na dôvere a vzájomnej podpore

growth_1

Služba

 

Viem, že od života som veľa dostal a hľadám príležitosti, ako urobiť niečo prospešné pre spoločnosť a druhých ľudí