Nexteria

Pripravujeme mladých ľudí do praxe

Čím byť či nebyť 2013

Podujatie Čím byť či nebyť…po strednej škole, ktoré sa uskutočnilo minulý rok, bolo historicky prvé podujatie, zamerané na stredoškolákov, s cieľom priblížiť im niektoré vybrané profesie. Podujatie bolo určené pre každého stredoškoláka, ktorý sa rozhoduje, kam po škole. Na pôde Gymnázia C.S. Lewisa sa stretli študenti a slovenské špičky z oblasti  IT, finančníctva, dizajnu, práva, psychológie či vedy.

Stretnutie bolo vedené formou workshkopov a otvorených diskusií, aby sa študentom životy a práce týchto ľudí čo najviac priblížili. Moderátor Pavol Lipovský poskytol bohatý priestor aj otázkam študentov, ktoré boli dôkazom toho, že otázku “Kam ďalej?“, neberú v žiadnom prípade na ľahkú váhu. O odľahčenie atmosféry sa postarali študenti košického konzervatória pod vedením Igora Timka z No Name.

Vyjadrenia účastníkov:

„Chcem všetkým odkázať, že sa mi veľmi páči, že sa zapojili do takéhoto projektu, pretože je to veľmi inšpirujúce a posúva to ľudí v mojom veku vpred.“

„Event bol perfektne zorganizovaný, osobne sa mi mimoriadne páčil a zaujal ma. Verím a dúfam, že Manageria bude úspešne pokračovať na mnohých iných stredných školách“.

„Rečníci mali neuveriteľnú energiu a pozitívne nasadenie, len tak ďalej, je to motivujúce a inšpirujúce :)“

„Workshopy boli  informačne kvalitné a ocenila som možnosť stretnúť sa s odborníkmi z praxe.“

Svoje profesijné skúsenosti a pohľady na výber povolania priniesli viacerí rečníci…

kovačik

Matúš Kováčik, IT podnikateľ: „Na IT je super to, že tomu skoro nikto nerozumie.”

Momentálne buduje slobodnú firmu Unitea,  (www.unitea.eu), ktorá poskytuje všetky druhy IT služieb pre malé a stredné podniky, najmä PC / server administráciu, web design a programovanie, vývoj softvéru—Java, PHP .

Škola mi dala komunitu ľudí, ktorí zdieľali rovnaké vášne, mohol som sa s nimi rozprávať o tom, čo ma baví“.

Karol Kováč, top manažér: „Všetci žijeme v reálnom svete, kde potrebujete peniaze.”

 

Svoju profesnú kariéru začal na pozícii šéfredaktora v spoločnosti MM press. Do bankového sektora  vstúpil v roku 2007 ako riaditeľ pobočky Tatra banky. Na sklonku roku 2011 sa stal riaditeľom odboru retailových stratégií  a o rok neskôr výkonným riaditeľom Raiffeisen banky na Slovensku.

„Najčarovnejšia je komplexnosť, nachádzanie synergií všade okolo. Banka je prepojenie IT, práva, biznisu aj psychológie“.

top manažér
pietor1

Miloš Pietor, architekt a scénograf : „Skúmam čo a prečo je niečo pekné!”

Začínal ako hlavný dizajnér predajní Orange,  v roku 2006 bol poverený viesť divadlo Nová scéna,  kde pôsobil aj ako výtvarník, a neskôr ako šéf výpravy.

Daniel Nagaj, fyzik a vedecký pracovník : „Mňa zaujímalo všetko, veda je niečo neuveriteľné!”

vyštudoval teoretickú a matematickú fyziku na FMFI UK v Bratislave, doktorát získal na MIT a po návrate na Slovensko pracoval 4 roky v Centre pre Výskum kvantovej Iinformácie na Fyzikálnom ústave SAV. Dnes pokračuje vo svojom výskume ako postdoc na Universitaet Wien.

“Fičím na tom, že niečo do seba absolútne zapadá, čo sa strieda s obdobím ticha“

Nagai
Sopusek1

Martin Sopúšek, právnik: „Na gymnáziu som ešte nebol vyprofilovaný.”

Počas štúdii na bilingválnom gymnáziu absolvoval stredoškolské štúdium na súkromnej strednej škole vo Veľkej Británii, následne právo na London School of    Economics.  Momentálne pracuje v poprednej advokátskej kancelárii na Slovensku, pričom sa venuje oblastiam ako hospodárska súťaž, korporátne právo a M&A.

„Vyberal som si medzi právom a ekonómiou a aj keď som si vybral právo, ten biznis ma stále dobieha“.

Ľubica Šebestová, psychológ a kouč : „Fungujem na rozhraní psychológie a ekonómie, lebo ak chcete byť úspešní, musíte prepájať veci.”

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK.   Venuje sa  konzultačnej činnosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a talent manažmentu,   zostavovaniu kompetenčných modelov a hodnoteniu kompetencií prostredníctvom assessment či development centier.

“Očakáva sa , že budete pozitívni, musíte mať rád ľudí, musíte rozumieť ľuďom, prečo robia, to čo robia.“

lubica