Nexteria

Pripravujeme mladých ľudí do praxe

Kontakt

Kde nás nájdete:

Pasáž Luxor
Štúrova 3
811 02 Bratislava

Sídlo: Kysucká 5,
811 04 Bratislava

Poštové zásielky
adresujte na
Manageria, o.z.

Študenti so záujmom o Leadership Academy:

Lukáš Sabo
nabor@nexteria.sk

Sergio

Kontakt pre médiá:

Sergej Danilov
pr@nexteria.sk

O Nexterii v médiách čítajte tu: Pressroom

jk_officemng

Iný dôvod kontaktu:

Jana Kostovčáková (office manager)
+421 911 257 919
office@nexteria.sk

Údaje potrebné pre poskytnutie 2% z dane:

 

Názov právneho subjektu: Manageria
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Kysucká 5, 811 04 Bratislava

 

IČO: 42136571
DIČ: 2022783653
IČ DPH: SK2022783653
Registrácia: Register združení občanov, Ministerstvo vnútra SR: VVS/1-900/90-27783

 

Bankové spojenia: SK4109000000005114930321

Účet pre pravidelné príspevky alumni a partnerov Managerie: SK4711000000002928878186