Akým chcem byť lídrom? Aj na túto otázku budú naši študenti hľadať odpoveď na Letnom Leadership Campe.

24. júl 2014

 22.-31. Augusta  pre nás  Orbis Institute organizuje ďalší ročník Letného Leadership Capmu. Podľa mnohých študentov, ktorý už kemp absolvovali, je to jedna z najinšpiratívnejších aktivít celej Nexteria Leadership Academy.

LLC3

Dvadsiatka študentov Nexteria Leadership Academy  bude koncom augusta rozširovať svoje líderské schopnosti. Pod dohľadom špičkových lektorov Orbis Institute  sa budú venovať rozvoju kritického a kreatívneho myslenia, zlepšovaniu komunikačných a  interpersonálnych zručností. Okrem toho budú študenti prostredníctvom rôznych aktivít zlepšovať sebareflexiu, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu ale aj formulovať svoju víziu a ciele.

Desať dní, budú študenti  pod dohľadom špičkových lektorov hľadať odpovede aj na tieto otázky:

  • Čím vediem ľudí? Ako ich strhávam za sebou? Ako ma vlastne ostatní vnímajú?
  • Čo je pre mňa dôležité, aké hodnoty a ako konkrétne ich pozorujem v živote? Ako to robiť, aby hodnoty neboli len prázdne slovo?
  • Akým chcem byť lídrom? Ako sa to dnes u mňa prejavuje?

 V čom je Letný Leadership Camp výnimočný?

  • Zážitok – vystúpenie zo zóny komfortu
  • Ozajstná spolupráca a dôvera
  • Sebapoznanie a neobyčajná spätná väzba
  • Prepájanie teórie s praxou
  • Odstrihnutie od reality, v srdci krásnej tatranskej prírody