Projekty v praxi NLA Bratislava v letnom semestri 2024

  1. Domov
  2. Blog
  3. Projekty v praxi NLA Bratislava v letnom semestri 2024

Letný semester v Nexteria Leadership Academy (NLA) sa blíži ku koncu. Počas tohto semestra mali študenti a študentky NLA  príležitosť získať praktické skúsenosti na reálnych projektoch a zároveň si rozšíriť svoje schopnosti a vedomosti. V rámci projektov majú študenti vždy možnosť spolupracovať s TOP, neziskovými organizáciami či štátnymi inštitúciami.

Projekty so sebou prinášajú užitočné skúsenosti z praxe, kde sa môžu naši študenti a študentky učiť od tých najlepších. Taktiež sa pomocou týchto projektov môžu študenti a študentky podieľať na rôznych zmenách a inováciách, a pomôcť tak k rozvoju firiem, organizácií alebo prispieť k zlepšovaniu verejných služieb na Slovensku.

Poďme si predstaviť jednotlivé projekty, na ktorých študenti a študentky NLA Bratislava v tomto semestri pracovali!

Swiss Re

Zlepši onboardingový a integračný program pre pre mladých zamestnancov

Swiss Re Bratislava je druhý najväčší office v Európe s viac ako 2000 zamestnancami. Takmer polovicu ľudí, ktorí odídu, tvoria zamestanci, ktorí tam pracujú menej ako dva roky. Cieľom Swiss Re je znížiť toto číslo o 30% do konca roku 2024.

Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť program pre mladých profesionálov, ktorý ich prevedie prvým rokom ich kariéry vo Swiss Re. Cieľom programu je aby sa budúci zamestnanci stali súčasťou lokálnych komunít a aby boli schopní lepšie nadväzovať kontakty medzi sebou navzájom a s už etablovanými zamestnancami.

Študenti si vyskúšali analyzovať a interpretovať výskumy. Získali skúsenosti s budovaním programu priťahovania a udržiavania zamestnancov a prehľad o DEI témach a ich implementácie do praxe firemného prostredia.

MH Teplárenský Holding

Štátna akciovka ako cool značka na trhu

MH Teplárenský Holding už dd svojho vzniku poctivo pracuje na premene vnútornej kultúry. Tento rok sa umiestnili v prvej desiatke Top zamestnávateľov roka 2023. MHTH prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a Košiciach. Zabezpečuje služby a tepelný komfort pre cca 320 000 domácností a asi 1 000 000 000 obyvateľov. Až 50% obyvateľov Slovenska je pripojených na ich centrálne zásobovanie teplom.

Cieľom projektu bolo vytvoriť komunikačnú kampaň na zvýšenie povedomia o značke MHTH, ktorá upriami pozornosť širokej verejnosti a štátnych inštitúcií na dôležitosť centrálneho zásobovania teplom.

Prezentácie študentov na záverečnom stretnutí k projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt s MHTH bola skvelá príležitosť pre študentov zoznámiť sa s modernou firmou zo štátneho sektora z odvetvia energetiky, ktorá postupne buduje svoje postavenie na trhu. Na projekte si študenti vyskúšali tvorbu SWOT analýzy alebo prieskum trhu v praxi, tvorbu marketingovej kampane a prípravu reálneho rozpočtu. V neposlednom rade preverili svoje prezentačné zručnosti, kreativitu, analytické myslenie, schopnosť získavať a pracovať s informáciami

Skupinová fotka študentov a zamestnancov MH Teplárenský Holding, ktorí pracovali na projekte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bolo vidno, že mali premyslené každé jedno stretnutie a boli perfektne pripravení. Tiež oceňujem dobrú komunikáciu zo strany MHTH k nám aj medzi jednotlivými stretnutiami ak sme mali nejaké otázky.“  – Ema, študentka L1 

Mesto Bratislava

Lepšie triedenie odpadu = udržateľnejšia Bratislava

Mesto Bratislava v spolupráci s OLO mali za cieľ zvýšiť povedomie a angažovanosť obyvateľov a obyvateliek Bratislavy v procese triedenia odpadu s cieľom podporiť udržateľný rozvoj mesta a ochranu životného prostredia. Cieľom projektu bolo nájsť riešenie ako motivovať obyvateľstvo Bratislavy k aktívnej účasti v procese triedenia odpadu.

„Spolupráca s tímom Inovácie mesta Bratislava bola super. Veľmi oceňujem ich ochotu naučiť nás reálnej práci z praxe. Oceňujem ich trpezlivosť a vedenie. Umožnili nám stretnúť sa a rozprávať s odborníkmi, keď sme to potrebovali. Dali nám super podmienky na prácu.“ – Betty, študentka L1

Na tomto projekte sa študenti mohli naučiť dizajnový proces a systematický prístup k riešeniu problému. Vyskúšať si spracovať výsledky analýzy, prípravu návrhov v nástroji Figma a testovať koncepty.

„Tento projekt bol pre mňa náročný, ale som za to veľmi rada. Naučila som sa akú rolu rada zastávam v tíme a lepšie som si pomenovala moje silné a slabé stránky. Odnášam si skúsenosť, ktorú by som inde nezískala.“ – Betty, študentka L1

 

Teach

Ako pritiahnuť top talenty do školstva?

Teach Slovensko je jednou z organizácii zo 61 krajín na svete, ktoré sa pripojili k medzinárodnej organizácii Teach for All, ktorá existuje už viac ako 30 rokov a zahŕňa viac ako 80 000 absolventov a absolventiek tých najlepších univerzít na svete. Teach vie, že naše školstvo má problém a s ním aj šance detí dobre naštartovať svoj život. Obzvlášť je to cítiť v sociálne slabších prostrediach, kde deti už po narodení de facto nemajú šancu získať vzdelávanie potrebné pre úspech v živote.

Cieľom projektu bolo pomôcť Teachu nájsť mladých ľudí, ktorým nie sú veci naokolo ľahostajné a chcú pracovať na sebe ale aj svojom okolí. Študenti si posilnili svoje znalosti z recruitingu, z marketingu ale aj z organizovania podujatí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Organizovali sme event, ktorý bol zameraný na získavanie nových leadov do projektu Teach Next. Naša práca spočívala v kompletnej organizácií, čo znamená analýza cieľovej skupiny, kostra eventu, organizačné okolnosti, reklama a samotná realizácia eventu. Naučila som sa ísť pokračovať, aj keď to vyzerá beznádejne. Dobrý tím dotiahne všetko do konca a podrží jeden druhého navzájom.“ – Timea, študentka L1

Chceš aj ty získať skúsenosti a zručnosti, ktoré budú svietiť na tvojom CVčku, skúšať nové veci, spoznať inšpiratívnych ľudí a učiť sa od tých najlepších, Nexteria Leadership Academy je práve pre teba. Prihlás sa už dnes do ďalšieho ročníka NLA. Vyplň krátku prihlášku, napíš pár slov o sebe a postúp ďalej. Tešíme sa na teba.