6 namakaných projektov v praxi v zimnom semestri 2023/24

  1. Domov
  2. Blog
  3. 6 namakaných projektov v praxi v zimnom semestri 2023/24
studenti Nexteria Leadership Academy

Zimný semester Nexteria Leadership Academy (NLA) je na konci. Študenti a študentky NLA opäť mali príležitosť zapojiť sa do projektov v praxi, ktoré im umožňujú vyskúšať si, ako fungujú reálne projekty. V ponuke projektov majú študenti vždy možnosť spolupracovať s veľkými firmami, neziskovými organizáciami alebo aj štátnymi inštitúciami. 

Projekty so sebou prinášajú užitočné skúsenosti z praxe, kde sa môžu naši študenti a študentky učiť od tých najlepších. Taktiež sa pomocou týchto projektov môžu študenti podieľať na rôznych zmenách a inováciách. Môžu tak pomôcť k rozvoju firiem, organizácií alebo prispieť k zlepšovaniu verejných služieb na Slovensku.

Poďme si predstaviť, v akých projektoch sú študenti a študentky NLA zapojení tento semester!

Pomôcť OZ Vagus dostať ich klientske dáta pod kontrolu

Accenture je globálna spoločnosť, ktorá poskytuje odborné služby v oblasti digitálnych a cloudových riešení a bezpečnosti. Tentokrát sa klientom Accenture stalo občianske združenie Vagus, ktoré sa venuje pomoci ľuďom bez domova.

Projektu sa podarilo spojiť odborníkov z Accenture, študentov a študentky NLA a OZ Vagus. Pomohli spolu vylepšiť funkčnosť systému, s ktorým dennodenne pracujú zamestnanci Vagusu pri všetkých úkonoch. Úlohou je pracovať s CRM systémom, hľadať úskalia a následne pre nich navrhnúť tie najlepšie riešenia. Študenti a študentky sa naučili pracovať v tíme a správne si prioritizovať úlohy. Zlepšili sa v tímovej komunikácii a v neposlednom rade v zvládaní časových tiesni.  Veríme, že pomôže OZ Vagus pri ďalšej zmysluplnej práci, ktorú už beztak robia!

studenti Nexteria Leadership Academy v Accenture

 Vytvoriť študentský vzdelávací a koučingový program

Educoach je občianske združenie, ktoré spája nadšencov koučingu. Zameriava sa na poskytovanie rôznych služieb, ktoré majú za cieľ pomôcť predovšetkým študentom v náročnom období svojej kariéry. Cieľom projektu je nadizajnovať a vytvoriť koncept vzdelávacieho a koučingového programu.  Ten bude primárne slúžiť pre študentov končiacich strednú školu.

Výsledný projekt kombinuje dve fázy. Teoreticko-zážitkovú, v rámci ktorej sa študent naučí rozmýšľať ako dizajnér vlastného života a implementačnú fázu, počas ktorej študent využije získané znalosti v tvorbe kariérneho plánu. Študenti a študentky Nexteria Leadership Academy sa spolu s Educoach podieľajú na mapovaní záujmov, tvorbe programu a nastavovaní marketingovej stratégie. Taktiež majú možnosť vyskúšať si prácu v tíme a prezentovať svoje výsledky. Vďaka hlbšiemu poznaniu koučingu aj lepšie spoznať samých seba.

Priniesť jednoduchosť a zrozumiteľnosť v téme IoT (Internet of Things)

Orange je najväčším operátorom na Slovensku. Vďaka spolupráci v rámci projektu v praxi sa Orange a študenti a študentky NLA zameriavajú na zjednodušenie a zrozumiteľnosť informácií, aktivít a postupov, najmä v téme Internetu vecí.

Šikovní študenti a študentky majú možnosť nahliadnuť do práce tímu Orange a spoločne s nimi premýšľať a hľadať možnosti, ako by mal vyzerať produkt, ktorý sa prinesie klientovi. Taktiež majú možnosť spoznávať viac tím Orange, zúčastniť sa aj na niektorých ich pracovných stretnutiach a zistiť, ako funguje agilný tím.

studenti Nexteria Leadership Academy v Orange

Zorganizovať výnimočné podujatie

Climathon je výnimočné podujatie v spolupráci mesta Bratislava a spoločnosti Civitta. Ide o hackathon, ktorý v sebe prepája reálne projekty hlavného mesta Bratislava zamerané na odolnosť proti klimatickej zmene a jedinečné dátové zdroje z biznisu. Pomocou takéhoto podujatia môže mesto aktívne zapojiť obyvateľov do plánovania a tvorby politík mesta.

Toto podujatie sa konalo 20 – 22. 10. 2023 a zapojilo sa vyše 130 účastníkov v 31 tímoch a viac ako 40 mentorov. Spoločne hľadali inovatívne riešenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny na mesto Bratislava. Študenti a študentky NLA podávali pomocnú ruku pri organizácií podujatia a mohli si vyskúšať, čo všetko takéto podujatie zahŕňa. Pomáhali s komunikáciou na sociálnych sieťach a koordinovali tímy a mentorov. Zbierali spätnú väzbu a vyhodnocovali finálne projekty.

 Zlepši svoje prezentačné zručnosti a prines NLA na školy

Marketingový tím Nexteria Leadership Academy priniesol príležitosť študentom a študentkam naučiť sa zručnosti prezentácie a zároveň zlepšiť svoje schopnosti v komunikácii. Zapojením sa do projektu študenti a študentky NLA pomohli Nexterii predstaviť aktivity NLA novým uchádzačom o štúdium.

Cieľom projektu je pomocou špecializovaných tréningových aktivít podporiť rozvoj komunikačných schopností a technických zručností. Tie budú pre študentov a študentky dôležité počas ich študijného aj profesionálneho života. Naučili sa pracovať v tíme a pomáhajú pri náborovej kampani programu Nexteria Leadership Academy. Výsledkom je otestovať si teóriu v praxi na vybraných školách a priniesť z prezentácie 20 emailových adries do náborovej kampane.

Vytvoriť vzdelávací program pre efektívne budovanie komunít

 Beelong comunity & networking je úspešne budovaná komunita. Ich zámerom pre projekt v praxi je poskytnúť osvedčené skúsenosti v témach change managementu a community buildingu. To všetko pomocou vytvorenia online kurzu na podporu a rozvoj ľudí, ktorí sú lídrami a facilitátormi komunít.

V rámci projektu Beelong študenti a študentky NLA vytvárajú základný toolkit, ktorý bude sprístupnený formou on-line kurzu pre lídrov komunít a iniciatív. Tento online kurz bude obsahovať súbor odporúčaní a praktických techník v rôznych oblastiach. Napríklad, ako čo najefektívnejšie založiť a viesť komunitu tak, aby a v nej hneď od začiatku budovala vysoká miera dôvery; ako vytvoriť prostredie psychologického bezpečia alebo ako angažovať členov. Rozmýšľali aj nad spôsobom, akým podporiť členov, aby prichádzali s vlastným obsahom a podujatiami. Študenti a študentky mali tiež možnosť získať skúsenosť s vytvorením projektového tímu. Naučili sa viesť ho cez jednotlivé fázy projektu, od nápadu až po realizačný návrh.

Počas januára začína ďalší z projektov v praxi v spolupráci s našim generálnym partnerom Tatra Banka, o ktorom ti povieme viac nabudúce 🙂 V novom semestri sa môžu študenti a študentky tešiť na projekty so Swiss Re, MH Teplárenským holdingom či neziskovou organizáciou Teach. Už teraz sa tešíme na zaujímavé výstupy!

Ak chceš aj ty získať skúsenosti a zručnosti, ktoré budú svietiť na tvojom CVčku, spoznať inšpiratívnych ľudí a učiť sa od tých najlepších, Nexteria Leadership Academy je práve pre teba.

Prihlás sa už dnes do ďalšieho ročníka NLA.
Vyplň krátku prihlášku, napíš pár slov o sebe a postúp ďalej.

Tešíme sa na teba 🙂

Zisti viac o NLA
Vyplň krátku prihlášku TU