Čo to je a prečo na tom záleží?

Odliv mozgov je zvláštne pomenovanie, ktoré je nie vždy pochopené správne. Žije s nami už veky, podporený
slobodou pohybu, ktorý je ľuďmi z vyspelých krajín dnes už vnímaný ako samozrejmosť. Aj preto budeme
v tomto blogovom príspevku diskutovať o úniku mozgov ako o emigrácii intelektuálov.

O migrácii pravekých ľudí a dnešnej mládeže

Migrácia je pre živočíchy niečo veľmi prirodzené. Prví ľudia hľadali podmienky vhodné na život, zvyčajne s bohatými zdrojmi potravy a lepšou klímou. Odvtedy nastali obrovské zmeny, ktoré ovplyvnili to, ako migrujeme. Lietadlo nám umožňuje prekonať takú vzdialenosť za jeden deň, ktorá pravekým ľuďom trvala veky. Naša sloboda pohybu nám bola kedysi odoprená a tým šťastným opäť vrátená. Aj dnes stále migrujeme a stále hľadáme lepšie životné podmienky. Prečo sa potom trápiť?
V súčasnosti prebieha migrácia mladých, vysoko vzdelaných ľudí (nazvime ich intelektuálnou kapacitou). Pohybujú sa, ako to robili naši predkovia, z jedného miesta na druhé v zdanlivo podobnom vzore. To vytvára deficit, žalostnú situáciu pre krajiny, ktoré sú málo atraktívne kvôli dostupnosti trhu práce, politickému systému alebo neistým časom. Je to prípad odlivu mozgov v oblastiach, z ktorých intelektuálna kapacita emigruje. Problém môže ovplyvniť konkrétne mestá, regióny, dokonca celé krajiny!

Príčina odlivu mozgov

Ľudia sa chcú cítiť bezpečne a chcú vedieť, že to, k čomu sa zaviažu dnes, bude zajtra relevantné pre trh práce. Budúcnosť však nie je istá. Preto, keď v krajine narastá pocit neistoty, presťahovanie sa na neznáme, cudzie miesto začína dávať lepšie vyhliadky do budúcnosti.
Na opačnej strane stoja zlé vyhliadky do budúcnosti, či už spôsobené nefunkčným školstvom, názorom okolia alebo skorumpovanou politickou situáciou. Všetko to dáva pocit, že inde bude lepšie. To, ako sa na situáciu pozeráme, je dané našimi skúsenosťami a formované negatívnymi správami, ktoré nás živia.
V oboch prípadoch existujú vyslovené, či nevyslovené rady. Lepšia medzinárodná škola vám dáva širšiu perspektívu, robí vás relevantnými mimo krajiny a atraktívnejšími pre trh práce rodnej krajiny. Vyššie HDP krajiny na obyvateľa znamená vo všeobecnosti vyššiu životnú úroveň a bezpečnejšie vyhliadky do budúcnosti. O väčšie mestá je väčší záujem a sú potenciálne lepším miestom aj na rozvoj podnikania. 

Účinky odlivu mozgov

Únik mozgov si vyberá svoju daň v krajine emigrácie. Má za následok nedostatok zručných ľudí. Nedostatok špecifických zručností na trhu práce obmedzuje inovačnú kapacitu krajiny a schopnosť osvojiť si nové, pokročilé technológie. Tieto technológie mohli hrať v prospech modernosti a udržateľnosti krajín, ktoré sú pre mladých také atraktívne.
Znížená spotreba miestnych produktov a služieb spomaľuje ekonomický rast a znižuje produktivitu krajiny. Podniky strácajú zisk, čo vedie k ich zatváraniu a inflácii.
Oba efekty vytvárajú uzavretú slučku, ktorá negatívne ovplyvňuje budúci únik mozgov a prehlbuje priepasť medzi krajinami prisťahovalectva a krajinami emigrácie.

Výzva do akcie

Na zmiernenie odlivu mozgov existujú však možné riešenia. Ako tí, ktorí tento problém vnímajú, je našou úlohou ho čo najlepšie pochopiť a zvýšiť o ňom povedomie. Uvedomenie si problému možno formovať len dobre definovaným dialógom s danou intelektuálnou kapacitou. Realistickým prístupom k tomuto problému a jeho komunikovaním verejnosti, s ohľadom na jeho negatívne dopady, môžeme prispieť k rozvoju funkčných rámcov cirkulácie mozgov. Rozhodujúcu úlohu zohráva aj starostlivé zváženie reakcie na účinok úniku mozgov. Prevencia nie je vždy možná zo strany regionálnych ani miestnych orgánov. Problém sa však dá zmierniť ich spoluprácou, či už ide o obce, podniky alebo mimovládne organizácie. 
Identifikácia kľúčových sektorov udržania a príťažlivosti je však len jednou z možností. Medzinárodné talenty, ktoré v zahraničí nadobudli jedinečné zručnosti a vrátili sa späť do vlasti, môžu byť zdrojom inšpirácie pre tých, ktorí sa už presťahovali a ocitli sa v regiónoch, kde sa ich kompetencie nedajú poriadne využiť. Ak boli dôvodom migrácie bariéry, treba ich dôkladne zvážiť a pokiaľ možno odstrániť. Či už ide o infraštruktúru a nedostatok služieb alebo narušenú povesť krajiny a kultúrnu nenávisť, je výrazne dôležitá komunikácia a kooperatívny prístup.

Na záver

Len proaktívnym riešením tohto problému, nadviazaním spolupráce a vyjadrením problému môžeme naplno využívať výhody voľného pohybu a výhody medzinárodnej znalostnej základne.
Čo je kľúčové si zapamätať o úniku mozgov a jeho riešeniach? Únik mozgov je stratou jednotlivcov s vysokými zručnosťami a/alebo kompetenciami (študenti/pracovníci) z regiónov v dôsledku trvalej emigrácie. Negatívne ovplyvňuje obce a krajiny, z ktorých jednotlivci unikajú. Riešenie spočíva v:
  • Skúmaní a pochopení potrieb emigrujúcich jednotlivcov
  • Identifikácii a podpore kľúčových sektorov
  • Prepájaní zahraničnej komunity
  • Vzdelávaní seba aj iných o probléme
  • Zdieľaní atraktívnych príležitostí
  • Práci na odstránení štrukturálnych a kultúrnych bariér
  • Vzájomnej spolupráci jednotlivcov a orgánov na všetkých úrovniach

Ako k riešeniu problému pomáha Nexteria Global HUB?

Náš 2-mesačný online program Nexteria Global HUB pre Slovenky a Slovákov v zahraničí absolvovalo už viac ako 200 mladých ľudí z rôznych kútov sveta, najmä z Veľkej Británie, Holandska či Dánska, Česka a Francúzska. 
Vďaka pestrému programu plného expertných rečníkov a profesionálov pôsobiacich na Slovensku, stretnutiam naživo po celej Európe a kariérnym, ale aj rozvojovým príležitostiam, sa účastníci pravidelne dozvedajú o možnostiach, ako sa angažovať či nájsť si dobrý džob na Slovensku aj zo zahraničia.
Našim cieľom je upevniť vzťahy medzi mladými ľuďmi v zahraničí a Slovenskom a otvárať tak príležitosti k angažovaniu sa na Slovensku, ako aj uľahčeniu návratu vďaka novým kontaktom a príležitostiam. Budujeme aktívnu a rôznorodú komunitu mladých ľudí, ktorá chce prispievať a prinášať pozitívne zmeny aj na Slovensko. Otváraním príležitostí a prepájaním komunity v zahraničí sa tak spolu snažíme o zmenu Slovenska aj zo zahraničia.
Ak aj ty študuješ alebo pracuješ v zahraničí a chceš meniť Slovensko k lepšiemu aj zo zahraničia či plánuješ v budúcnosti návrat späť, buď súčasťou komunity a pridaj sa do programu aj ty.
Prihlás sa na webe

Autor článku: Marek Wadinger