Aké projekty v praxi ponúkame v programe NLA?

  1. Domov
  2. Novinky
  3. Aké projekty v praxi ponúkame v programe NLA?

Jednou z kľúčových zručností pre 21. storočie je schopnosť tímovej spolupráce. Projekty v praxi prinášajú našim študentkám a študentom Nexteria Leadership Academy príležitosť získať cennú prax, skúsenosť do životopisu z reálnych projektov priamo v top firmách, organizáciach alebo vo verejnom sektore, a príležitosť rozvíjať sa v tímovej spolupráci a praktických zručnostiach.

V rámci projektu študentky a študenti zažijú návštevu vybranej firmy/organizácie, briefing priamo od jej členov a vo svojom tíme pracujú na riešení konkrétneho problému. Získajú tak reálnu skúsenosť s prácou v tíme, množstvo zaujímavých informácií o téme, pre ktorú sa rozhodnú a k tomu ešte feedback od ľudí z firiem. Zároveň spoznajú nových ľudí a majú možnosť reálne pomôcť vyriešiť konkrétny problém, pričom sa veľa naučia.

O aké projekty v praxi sa konkrétne jedná? A v akých firmách a organizáciách študentky a študenti NLA praxovali? Čítaj ďalej a dozvieš sa aj veľa zaujímavých zákulisných informácií. Viac info o programe NLA nájdeš na nexteria.sk/nla.

Firmy a organizácie, s ktorými spolupracujeme:

Tatra Banka

Aké je moderné vzdelávanie? Duševné zdravie vo firmách ako jeden z kľúčových aktérov celoživotného vzdelávania

Projekt, ktorý vedie Katarína Reisenbuchlerová (Senior HR Specialist, Tatra banka), dlhoročná skúsená lektorka, ktorá pre NLA vedie aj kurzy o leadershipe. Pri príprave obsahu projektu počas semestra sme spolu s Katkou potvrdili to, čo je možné vnímať aj v iných oblastiach – jednou z priorít, ktorej všetci čelíme je, ako udržiavať našu vnútornú pohodu a vyrovnanosť. Téma, ktorú sme sa nemali kde naučiť a téma, ktorú doteraz firmy nevnímali ako niečo, čo by mali vzdelávať. Určite to bude téma, ktorá bude formovať vzdelávanie a nielen vo firemnom prostredí. V rámci projektu teda budeme hľadať odpovede na otázky prečo a ako sa venovať téme duševného zdravia vo firmách ako kľúčových aktéroch celoživotného vzdelávania.

Ďaľšie projekty s Tatra Bankou:
Vytvor úplne novú video komunikáciu pre Tatra Banku

Úlohou našich študentiek a študentov bolo vymyslieť video, ktoré bude jasne informovať 20 ročných študentov, za akých podmienok je možné využívať Študentský účet Tatra Banky aj naďalej bezplatne. Pri tvorbe mali úplne voľné ruky a mohli využiť jedinečnú príležitosť vytvoriť scenár, story board, alebo hotové video podľa svojich predstáv.

Pomôž Slovákom k investovaniu a sporeniu

Výsledkom práce našich študentiek a študentov v spolupráci s Tatra Bankou bol komunikačný koncept zahŕňajúci rozpracovanie viacerých marketingových komunikačných nástrojov, napr. návrhy na reklamu, vrátane reklamného sloganu a subheadlinu (tzv. kľúčové posolstvo), návrh direct mailovej kampane, návrhy plagátu, reklamného letáku, či bannera, tvorba motivačného videa a investičnej hry v online priestore.

Mesto Bratislava

V spolupráci s magistrátom mesta Bratislava, študentky a študenti vytvorili nový web pre mestskú knižnicu.  Pracovali na procesoch od spracovania dát/nápadov z kvalitatívneho prieskumu veľkej vzorky (deti od 5-10 rokov, tínedžeri, študenti VŠ, aktívni pracujúci ľudia, rodičia detí, seniori a cudzinci žijúci v Bratislave), až po skutočné spustenie živej webovej stránky. Študentky a študenti si vďaka projektu osvojili prácu v nástrojoch ako Miro, Figma, WordPress alebo Mailchimp.

“Tým, že som študentom VŠVU a študujem na rovnakej katedre, z ktorej vyšiel aj Martin Kahan, autor vizuálnej identity pre Mestskú Knižnicu v Bratislave, celý projekt mal pre mňa ešte pridanú hodnotu. Bolo mi cťou pracovať s identitou, vytvorenou človekom, ktorého dlhodobo sledujem a obdivujem. Po skúsenosti v reklamke som mal v sebe vybudovanú averziu k tvorbe webov. Nie vždy som bol stotožnený s vizuálom značky a ťažko sa mi tak pracovalo. Pri tomto projekte som si uvedomil, že ak som o niečom 100% presvedčený, dokážem sa preniesť aj cez ťažšie zadania alebo úlohy a vyťažiť z toho maximum.”

Študent NLA

Viac o projekte v praxi sa dozvieš TU.

Microsoft

Napíš príbeh digitálnej univerzity

Naše študentky a študenti sa v spolupráci s Microsoft pozreli na rôzne scenáre života na univerzite, na každodenné situácie študenta, vyučujúceho, ale aj absolventa – alumni. Na to čo by malo byť na digitálnej univerzite budúcnosti iné oproti dnešku. Spolu so svojimi nápadmi sa snažili pripraviť príbeh digitálnej univerzity, ktorá by fungovala moderne a efektívne a zároveň priniesli svoje pohľady na jej transformáciu z dnešnej podoby do podoby budúcnosti.

Telekom

Aké pevné služby (internet a TV) by mal Telekom ponúkať?

V projekte pre Telekom dva tímy našich študentiek a študentov navrhli nové digitálne portfólio služieb s ponukou pre jednotlivé cieľové skupiny koncového zákazníka, ktoré predstavili v záverečnej prezentácii. V rámci projektu si prešli analýzou trhu na Slovensku a v zahraničí, dozvedeli sa aký je náčrt budúcej vízie firmy Telekom a zistili, čo sú priority pre zákazníka, o aké služby stojí a čo je mu ukradnuté.
Ďaľšie projekty s Telekomom:
Employer branding – Ako byť atraktívnejším zamestnávateľom pre mladých ľudí?

Na projekte v Telekome sa spojila práca s ľuďmi a marketing v kreatívnom zadaní. Študentky a študenti NLA pripravili stratégiu employer brandingu – ako nasmerovať mladých na kariérnu cestu za super džobom. Taktiež si vyskúšali si metódu Design Thinkingu, naučili sa viaceré metódy prieskumu trhu a ako zadefinovať potreby a frustrácie zákazníka.

Swiss Re

Nadizajnuj Summit talentov

Na projekte v praxi v spolupráci s firmou Swiss Re mali študentky a študenti Nexteria Leadership Academy možnosť strategicky vymyslieť a naplánovať Talent Summit. Summit je najväčšou udalosťou, ktorá spája ľudí naprieč oddeleniami a je veľkou príležitosťou na vlastný rozvoj a spoznanie nových ľudí, s ktorými by sa za bežných okolností nestretli. Výsledkom práce našich študentiek a študentov bol celkový koncept Summitu, na základe ktorého ho firma Swiss Re zorganizovala. Vďaka projektu v praxi získali užitočné skúsenosti nielen v oblasti event-managementu ale aj v strategickom plánovaní či v oblasti biznis stratégií.

Prešli sme si dopodrobna ako vyzerá zorganizovať event od začiatku, čo to obnáša, na čo si dávať pozor a ako si správne nastaviť business objectives.

Študent NLA

NOTABENE

Pomôž NOTABENE a ľuďom bez domova

Študentky a študenti Nexteria Leadership Academy pomohli NOTABENE s organizovaním medzinárodnej konferencie FEANTSA Policy Conference 2021, kde sa zoznámili so zaujímavými témami štrukturálnych problémov, rómskych otázok, detských záruk, ľudí bez domova a mnoho iných aj za účasti prezidentky SR.

Ďaľšie projekty s NOTABENE:
V koži dobrovoľníka a predajcu

Ako dobrovoľníci sa naše študentky a študenti zapojili do údržby priestorov, teda šmirgľovania a maľovania Nota Bene, osadzovania líšt na káble a mnohých ďaľších prác. Ďalej pomohli pri starostlivosti o ľudí bez domova balíčkovaním hygienických prípravkov a potrieb pre predajcov, nabalením vianočných darčekov a potravín pre krízovú pomoc. Podali pomocnú ruku napríklad aj pri prieskume predajných miest a zapojili sa do projektu bývania pre klientov Nota Bene – pomohli s usporiadaním nového bytu.

Zmudri

Zmúdri a poď pomôcť

V spolupráci so vzdelávacou platformou Zmudri si študentky a študenti vyskúšali rolu PR – písanie článkov, tlačových správ, korektúru a kontaktovanie médií. Zároveň si vyskúšali aké to je byť v koži dátového analytika, keď vyhodnocovali dotazníky pre potreby merania dopadu na študentov.

Novartis

Za zdravšie Slovensko: Pomôž bojovať proti ateroskleróze

Na projekte v praxi pre Novartis mali naše študentky a študenti šancu nahliadnuť do marketingových kampaní farmaceutického priemyslu. Vytvorili kampaň na boj proti vysokému cholesterolu, pretože kardiovaskulárne ochorenia patria k jednej z najčastejších príčin smrti na Slovensku. Taktiež spoznali základy marketingu vo farmaceutickom priemysle a implementovali strategické rozhodnutia pri vytváraní kampane. 

Forbes & živé.sk

Etický watchdog médií (keď niektoré populárne weby rastú na úkor iných)

Naše študentky a študenti sa spolu od Forbes & živé.sk naučili správne používať autorsky chránený obsah pri svojich projektoch a ako majú postupovať, ak ho niekto zneužije. Okrem toho mali skúsenosť s rýchlou a naopak dôslednou analýzou obsahu – článkov, ktoré denne čítajú milióny ľudí. Taktiež nazreli do zákulisia fungovania najväčšej technologickej redakcie na Slovensku – Živé.sk a prestížneho biznisového mesačníka Forbes, ktorý patrí medzi celosvetovo najdôveryhodnejšie médiá. Výsledkom práce našich študentiek a študentov bola analýza porušení pravidiel pri preberaní obsahu vybraných médií (zoznam prehreškov s vysvetlením a dôkazmi).

Depaul

Polož základný kameň Zelenej oázy

Na projekte s Depaul boli naše študentky a študenti súčasťou dlhodobého procesu založenia komunitnej záhrady a oddychovej zóny pre ľudí bez domova. Naučili sa fundraisingu v praxi – získali 24 donorov a zaobstarali nocľahárni dataprojektor, stoličky, hygienické pomôcky a oblečenie. Pod odborným vedením navrhli podrobný plán založenia komunitnej záhrady, do ktorého zahrnuli aj potrebné vedomosti a zručnosti na jej udržiavanie tak, aby sa aj klienti naučili ako byť ekologicky udržateľní a tiež ako recyklovať, či upcyklovať.

“Z projektu si odnášam skúsenosť v oblasti plánovania. Zistila som, že som ten typ kreatívca, ktorý rád vymýšľa rôzne variácie a možnosti.”

Študentka NLA

“Vďaka projektu sa mi úplne zmenil pohľad na situáciu ľudí bez domova.”

Študent NLA

Ďaľšie projekty s Depaul:
Ako spraviť z nocľahárne krajšie miesto

Na projekte pre Depaul naše študentky a študenti pripravili analýzu potrieb klientov pohľadom cez sociálnu architektúru a nudge koncept a vďaka úspešnému fundraisingu, kde získali 13.000 Eur, na základe návrhov nakúpili a zariadili jedáleň, spoločenskú miestnosť a doplnili časť vybavenia nocľahárne.

Teach for Slovakia

Pomôž riaditeľom ZŠ osvojiť si efektívne zručnosti na riadenie škôl

Počas projektu pre Teach for Slovakia naše študentky a študenti pripravili obsahové rámce workshopov zameraných na rozvoj manažérskych zručností pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov základných škôl, ktoré bude Teach for Slovakia využívať pri vzdelávaní riaditeľov.

IPčko

Vieš ako na sociálne siete? Pomôž dobrej veci!

Naše študentky a študenti pomáhali s rozbehnutím podcastu DÁSATO pre internetovú poradňu IPčko. Ich úlohou bola propagácia podcastu na sociálnych sieťach.

Človek v ohrození

Ľudstvo v ohrození: čo s tým spravíš?

Naše študentky a študenti si pod vedením skúsených ľudí z neziskového a marketingového sveta vyskúšali naplánovať a zrealizovať vlastnú komunikačnú kampaň, dozvedeli sa viac o téme klimatickej zmeny z pohľadu konceptu trvalo udržateľného rozvoja. Ďalej sa naučili spôsoby ako dostať komunikačný obsah k cieľovým skupinám a ako fungujú komunikačné kampane ako nástroje zmeny.

Ak chceš aj ty byť súčasťou programu NLA a zažiť projekty v praxi, ktoré máš na výber v každom semestri Nexteria Leadership Academy, tak neváhaj a prihlás sa ešte dnes na www.nexteria.sk/nla. Získaš nové zručnosti a skutočnú prax, ktorú určite oceníš.