Nexteria Insight – december 2021

 1. Domov
 2. Novinky
 3. Nexteria Insight – december 2021

Sme v polovici adventného obdobia. Priatelia, nemusíte sa obávať, nebudeme vás stresovať otázkami, či už máte vianočné darčeky a ako veľmi ste – alebo nie ste – vianočne naladení. Namiesto toho vám chceme poďakovať za to, že celý rok stojíte pri nás. Vďaka vám môžeme uskutočňovať naše poslanie nielen ľahšie, ale hlavne veľmi jednoducho vysvetliť našim študentom a okoliu, čo vlastne znamená “impact”, o ktorý sa v našej každodennej práci v Nexterii snažíme.

“Impact” totiž pre nás znamená pozitívne ovplyvniť životy iných ľudí, zanechať v nich stopu, ktorá spustí pomyselnú snehovú guľu, a potom ďalšiu a ďalšiu, až kým nenastane zázrak, ktorý nás ako celú spoločnosť alebo jej značnú časť posunie vpred. Tieto pomyselné snehové gule umožňujete spúšťať vy svojou podporou, či už vo finančnej podobe, odbornou pomocou či priateľským podržaním a hlavne aktivitami, ktorými meníte svoje bezprostredné okolie k lepšiemu. Za to vám patrí obdiv a veľká vďaka!

Spustili sme prihlasovanie do ďalšieho ročníka Nexteria Leadership Academy. Ak poznáte vo svojom okolí talentovaného a aktívneho mladého človeka vo veku od 18 do 23 rokov, ktorému nejde len o seba, a ktorému budete chcieť o pár rokov zveriť osud Slovenska, budeme radi, ak mu o nás poviete.  Viac na https://nexteria.sk/nla

Predstavujeme vám nášho alumni Samuela Hapáka, CEO nádejného scale-upu Wincent!

Väčšina z vás Samuela pozná. Šéfoval Vacuumlabs, dostal sa do rebríčka Forbes 30 pod 30, a teraz prebral kormidlo v ďalšom úspešnom projekte s názvom Wincent. Ten vyvíja algoritmus pre obchodovanie s kryptomenami a inými digitálnymi assetmi. Sám s obľubou hovorí, že k týmto projektom prišiel ako slepé kura k zrnu, ale my vieme, že to tak nie je.

Samo, ako to teda bolo?

Bol som vždy v správnom čase na správnom mieste a – čo je možno ešte dôležitejšie – so správnymi ľuďmi. Keby som nespoznal svojich neskorších parťákov Mateja Ftáčnika, Tomáša Kulicha a Mariána Horňáka, nikdy by Vacuum neexistoval. A keby sme sa nepoznali s Matúšom Kopfom, nerobil by som to, čo robím dnes.

Uplynulo už pár rokov, odkedy si skončil Nexteria Leadership Academy. Ak sa pozrieš späť, ako ju hodnotíš z dnešného pohľadu? V čom ti Nexteria najviac pomohla?

Nexteria mi pomohla spoznať ľudí, ktorí ovplyvňujú môj život. Napríklad s Matúšom sme o sebe vedeli aj predtým, ale až vďaka NLA sme sa naozaj spoznali. Nebyť toho, asi dnes nerobíme spolu biznis. Rovnako som spoznal ľudí, ktorí mi dodnes nezištne pomáhajú a môžem sa na nich obrátiť s prosbou o radu. Nakoniec, všetko je hlavne o ľuďoch. A to je kľúčová vec, kde vie Nexteria mladým ľuďom veľmi pomôcť – vybudovať vzťahy.

Ešte jedna, zdanlivo nesúvisiaca otázka. Ako ste sa vo Vacuumlabs, na tvojom predošlom pôsobisku, dostali ku covid testovaniu? Veď to je dosť mimo záber, či?

Jednoducho som chcel, aby to fungovalo. Od známeho som si zistil všetko o PCR laboratóriách a ukázalo sa, že nie je dôvod, aby nemohli byť lacnejšie, rýchlejšie a výkonnejšie. Postaviť si vlastné laboratórium bolo nakoniec najrozumnejšie riešenie.

Vďaka covid testom, ktoré nám daroval Vacuumlabs, sme mohli organizovať naše aktivity v rámci NLA takmer do konca semestra v offline režime. Je to pre nás veľmi dôležité. Ako ukázal predchádzajúci ročník, vzťahy a komunita študentov sa v online prostredí budujú oveľa ťažšie. Ďakujeme, Vacuumlabs!

Počas covidu sme narástli 5-násobne! Vďaka online formátom dávame aktívnym mladým ľuďom v regiónoch príležitosti, ktoré majú ich rovesníci v Bratislave.

Už dlhšie sme uvažovali, ako dostať základy nášho unikátneho, už 13 rokov fungujúceho vzdelávacieho programu pre mladých, ktorí budú lídrami budúcnosti, aj mimo Bratislavu. Presnejšie, ako do neho zapojiť aj študentov, ktorí neštudujú v Bratislave. Odpoveďou je náš Nexteria LAB, ktorý sa zrodil práve počas prvej covidovej vlny a ročne sa do neho zapojí takmer 300 študentov z celého Slovenska. Spoznajte dnes dvoch z nich. 

 

? Emma, nadšenkyňa prírodných vied, od začiatku vnímala často neodôvodnený negatívny postoj študentov voči vedám. Prostredníctvom projektu zVedaVie sa snaží ukázať študentom, že prírodné vedy sú cool a sú všade okolo nás. Prírodné vedy, predovšetkým biológiu a chémiu, má v pláne študovať aj v budúcnosti. Jej cieľom je medicínsky výskum.

? Michal pôsobí v občianskom združení Železničný klub Tatran, kde sa s tímom mladých a šikovných ľudí snažia o záchranu historických koľajových vozidiel. Už od detstva ho fascinuje dopravná technika, najmä v oblasti železničnej dopravy. Chcel by pomáhať v tomto odvetví, prichádzať s novými nápadmi a riešeniami, ktoré by mohli zlepšiť a spopularizovať železničnú dopravu.

Máme veľké plány! Naši tretiaci pracujú aj vďaka vašej podpore na 18 parádnych projektoch, ktoré spĺňajú cieľ, pre ktorý tento náročný formát robíme – pomáhať svojmu okoliu, a zároveň sa na tom učiť. Veď posúďte sami! 

 

Miška Dlugošová pracuje v rámci svojho projektu na expanzii tímovej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior do nových krajín. Súťaž je určená pre 8. – 9. ročník ZŠ (a príslušné ročníky gymnázií). Počas dvoch hodín sa žiaci snažia vyriešiť čo najviac úloh spojených s realitou. Súťaž navyše podporuje tímovú spoluprácu a inovatívne myslenie. Ide tak o jedinečnú súťaž svojho druhu v Európe. 

Tímu sa podarilo prvýkrát zorganizovať online súťaž, na ktorej sa zúčastnilo približne 4000 detí, vrátane žiakov z Francúzska a Španielska. Cieľ pre expanziu, ktorý si Miška v rámci projektu stanovila, síce ešte nenaplnila, ale otvorila diskusiu s viacerými novými krajinami, vrátane Holandska, Maďarska a Iránu. Rozmýšľa aj nad hybridnou formou súťaže, ktorá by mohla expanziu zjednodušiť a urýchliť. 

“Aktuálne sa snažíme analyzovať, čo sa vydarilo, čo potrebuje zlepšenie alebo zmenu. Vrátime sa aj k otázke, či nám expanzia dáva zmysel. Zatiaľ si stále myslíme, že veľmi,” hovorí Miška. A my sa z jej projektu veľmi tešíme.

 

Pozrite si prehľad ďalších projektov našich študentov NLA, ktoré majú spoločné to, že nie sú samoúčelné, ale pomáhajú viacerým. Dôležitá je pritom cesta, ktorú si naši študenti počas práce na projektoch prejdú. Patria k nej aj chyby a zlyhania. Aj z nich sa človek vie veľa naučiť.  

 

Projekty: 

 • Boj proti hoaxom
 • Osveta v oblasti ústnej hygieny detí v predškolskom veku
 • Vzdelávanie finančnej gramotnosti zážitkovou formou
 • Prezentačné zručnosti na školách
 • Expanzia Náboja Junior
 • Akcie pre rozvoj študentov FCHPT STU
 • MOTO EVET (Defenzívna jazda na motorke)
 • Nový verejný priestor v Košiciach – PLAYKO
 • Návod na vegánstvo
 • Mastering the Self
 • Mládež v pohybe
 • Obývačka v parku (mini festival pre mladých v Bardejove)
 • Lokálny e-marketplace
 • Mentoring v slovenskom skautingu
 • Platforma pre mladých právnikov
 • Regeneratívne organizácie 
 • Šitie tašiek z textilného odpadu
 • Podcast pre začínajúcich herných vývojárov na Slovensku