Nexteria získala Národnú cenu kariérového poradenstva 2021

Ďakujeme za ocenenie, aj za to, že už 13 rokov môžeme mladým ľuďom pomáhať rásť a stať sa tým, kým chcú byť. Dňa 26. októbra 2021 boli v Bratislave vyhlásené výsledky súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2021. Medzi ocenenými sme sa vďaka kvalitným rozvojovým a kariérnym programom a aktivitám ocitli aj my:
“Nexteria sa už 12 rokov snaží posúvať dopredu aktívnych mladých ľudí – cez intenzívne programy ako je Nexteria Leadership Academy, Nexteria Lab alebo Nexteria Global HUB, či cez unikátne kariérne podujatia Night of Chances. Výsledkom sú vždy mladí ľudia lepšie informovaní o svojom potenciále a o možnostiach svojho uplatnenia. A taktiež stovky talentov prepojených na tie najlepšie firmy a organizácie neziskového a verejného sektora. Sme na nich hrdí a radi v našom poslaní pokračujeme aj ďalej!”
Tomáš Hasala, CEO Nexteria
“Aktívne hľadanie a definovanie svojho poslania či kariérnej cesty je aj jedným z pilierov Nexteria Leadership Academy. Uvedomujeme si, že mladí ľudia chcú venovať svoj čas práci, ktorá je zmysluplná, majú v nej možnosť využiť svoje silné stránky a budú to robiť v tíme, ktorý sa podporuje a prejavuje si rešpekt.“
Martin Mojzeš, Program Leader Nexteria Leadership Academy
“Bol to opäť veľmi silný ročník plný inšpiratívnych príkladov,” zhodnotili organizátori súťaže. Viac informácií nájdeš tu: https://www.euroguidance.sk/nckp/ocenenia-2021/ Pozri si teraz video z udeľovania cien:
2021-11-17T01:53:49+01:00