Nexteria získala Národnú cenu kariérového poradenstva 2021

  1. Domov
  2. Novinky
  3. Nexteria získala Národnú cenu kariérového poradenstva 2021
Ďakujeme za ocenenie, aj za to, že už 13 rokov môžeme mladým ľuďom pomáhať rásť a stať sa tým, kým chcú byť. Dňa 26. októbra 2021 boli v Bratislave vyhlásené výsledky súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2021. Medzi ocenenými sme sa vďaka kvalitným rozvojovým a kariérnym programom a aktivitám ocitli aj my:
„Nexteria sa už 12 rokov snaží posúvať dopredu aktívnych mladých ľudí – cez intenzívne programy ako je Nexteria Leadership Academy, Nexteria Lab alebo Nexteria Global HUB, či cez unikátne kariérne podujatia Night of Chances. Výsledkom sú vždy mladí ľudia lepšie informovaní o svojom potenciále a o možnostiach svojho uplatnenia. A taktiež stovky talentov prepojených na tie najlepšie firmy a organizácie neziskového a verejného sektora. Sme na nich hrdí a radi v našom poslaní pokračujeme aj ďalej!“
Tomáš Hasala, CEO Nexteria
“Aktívne hľadanie a definovanie svojho poslania či kariérnej cesty je aj jedným z pilierov Nexteria Leadership Academy. Uvedomujeme si, že mladí ľudia chcú venovať svoj čas práci, ktorá je zmysluplná, majú v nej možnosť využiť svoje silné stránky a budú to robiť v tíme, ktorý sa podporuje a prejavuje si rešpekt.“
Martin Mojzeš, Program Leader Nexteria Leadership Academy
„Bol to opäť veľmi silný ročník plný inšpiratívnych príkladov,“ zhodnotili organizátori súťaže. Viac informácií nájdeš tu: https://www.euroguidance.sk/nckp/ocenenia-2021/ Pozri si teraz video z udeľovania cien: