Kinstellar podporuje Nexteriu. „Chceme prinášať dlhodobý úžitok pre spoločnosť ako celok“

  1. Domov
  2. Blog
  3. Kinstellar podporuje Nexteriu. „Chceme prinášať dlhodobý úžitok pre spoločnosť ako celok“

Kinstellar je jedným z podporovateľov Nexterie. Je to nezávislá medzinárodná advokátska kancelária so zameraním na stredný, východný a juhovýchodný región Európy a strednú Áziu. V súčasnosti združuje približne 250 advokátov a spolupracujúcich advokátov v desiatich krajinách. V profilovom rozhovore nám na otázky odpovedá Viliam Myšička, Partner Kinstellar.

Čím ste výnimoční oproti iným právnickým kanceláriám?

V prvom rade je to spolupráca. Tímy v našich jednotlivých kanceláriách spolu úzko spolupracujú, preto dokážu poskytnúť kvalitné poradenstvo klientom v rôznych jurisdikciách a v širokej škále právnych oblastí. Kvalita našich služieb je záväzkom a cieľom, na ktorom denno-denne pracujeme najmä prostredníctvom investícií do vzdelávania našich ľudí na všetkých úrovniach. Základným stavebným kameňom našej firmy boli vždy tie najvyššie etické štandardy. Kinstellar je jedinou regionálnou právnickou firmou so špecializovaným tímom zameraným na riziká a dodržiavanie právnych predpisov ako aj komplexným programom dodržiavania predpisov v oblasti boja proti korupcii.

Naši advokáti pracujú na mimoriadne komplexných a komplikovaných právnych prípadoch pre široké portfólio klientov. Kvalitou a rozsahom svojich služieb sa podľa nezávislých hodnotení právnických firiem Kinstellar radí medzi špičku advokátskych kancelárií v regióne strednej a východnej Európy.

Prečo vám dáva zmysel spolupracovať s neziskovkami ako Nexteria?

Veríme, že investovanie času a prostriedkov do komunít, v ktorých pracujeme a žijeme, prináša dlhodobý úžitok pre spoločnosť ako celok. Preto dôležitú súčasť našej firemnej kultúry tvorí komunitný investičný program. Zahŕňa nielen pro bono prácu, ale aj dobrovoľníctvo, dary a sponzorstvo s cieľom pomôcť ľuďom v našom regióne vymaniť sa zo sociálneho a hospodárskeho vylúčenia. Partnerov pre náš komunitný program si starostlivo vyberáme tak, aby sme vzájomnou spoluprácou maximalizovali vplyv našich aktivít. Podporujeme iniciatívy, ktoré majú jasné smerovanie, sú udržateľné a zosúladené s našimi záujmami. V rámci našej stratégie sú vzdelávanie a zdravie prioritnými oblasťami, pričom cieľovými príjemcami sú hlavne deti, mládež a ženy. Nexteria sa tu veľmi dobre identifikuje.

Prečo by mali byť podľa vás firmy spoločensky zodpovedné?

Okrem iného z toho dôvodu, že sú finančne, silou svojho hlasu a prejavu názoru silnejšie, ako jednotlivec. Preto by to malo byť pre firmy prirodzené až samozrejmé.

A keďže slovo advokát v preklade znamená ten, ktorý pomáha, a skutočne pomáhať nie je možné rutinne, mechanicky, bez zaangažovanosti a osobitného prístupu ku každému jednému prípadu, veríme, že právo je svojím spôsobom poslanie, do ktorého treba vložiť srdce. Teší nás, že v našej spoločnosti sa stretla skupina právnikov, ktorých právnická profesia skutočne baví, radi hľadajú riešenia prípadov či možnosti realizácie jednotlivých transakcií. 

Na akom zaujímavom prípade ste pracovali? Za čo ste získali ocenenie „Deal of the Year“?

Tím bratislavskej pobočky Kinstellar poskytoval poradenstvo pri realizácii viacerých zásadných transakcií novodobých dejín SR. Spomenieme napríklad poradenstvo spoločnosti KIA Motors Corporation v súvislosti s ich miliardovou “greenfield“ investíciou na Slovensku; či poradenstvo spoločnosti Vinci Concessions pri PPP projekte na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami, pričom išlo o vôbec prvý projekt tohto typu realizovaný na Slovensku. Ďalšou z našich významných projektov bola privatizácia SPP. Z novších transakcií môžeme spomenúť predaj komplexu Eurovea, akvizíciu komplexu Twin City Tower v Bratislave, financovanie stanice Nivy, či predaj paroplynovej elektrárne Malženice, pričom za túto transakciu naša kancelária získala ocenenie “Deal of the Year” od CEE Legal Matters (online publikácia zameraná na oblasť práva v CEE regióne). Ku každej transakcii, bez ohľadu na jej objem, hospodársky a spoločenský význam, či exkluzivitu, však pristupujeme rovnako zodpovedne a sústredene s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

Žijete len prácou alebo máte ako tím aj nejaké iné aktivity?

Určite vnímame, že teambuildingové aktivity sú pre firmu a zamestnancov dôležité. Ich pridanú hodnotu vidíme najmä pri budovaní dobrých vzťahov a najnovšie aj ako nástroj našej najnovšej iniciatívy – starostlivosti o psychické aj fyzické zdravie našich kolegov, tzv. well-being. Každoročne organizujeme viacero aktivít indoorových aj outdoorových, väčších aj menších od turnajov v stolnom futbale, cez bedmintonové tréningy a zápasy, lyžovačku s wellness až po adrenalínové vodné športy. Nezabúdame ani na milovníkov jedla a pitia, pre ktorých sme organizovali zdravé raňajky, grilovačky, ochutnávky vína, ale aj tradičné husacie hody a kapustnicu.

Ako môžu mladí ľudia, študenti práva, získať vo vašej firme prax?

Talentovaných kolegov do nášho tímu hľadáme viacmenej počas celého roka. Študentské pozície máme otvorené pre všetky ročníky. Študenti právnických fakúlt v nižších ročníkoch môžu začať so zbieraním skúseností na administratívnej pozícii večerného asistenta/asistentky, kde sa oboznámia s chodom kancelárie, systémom práce, vybudujú si pracovné návyky a neskôr sa môžu posunúť na pozíciu právneho študenta. A tu už sú len krôčik od budovania kariéry v našej spoločnosti, nakoľko sa aktívne zapájajú do reálnych pracovných zadaní a prípadov. Zároveň odporúčam popri škole miesto, kde sa mladí ľudia zaručene posunú vpred – Nexteria Leadership Academy. (Prihlasovanie do programu končí 30. apríla, začiatok štúdia je v septembri 2020 >> nexteria.sk/nla)

Link na aktuálne pozície vo firme Kinstellar:

>> Evening Secretary

>> Student Associate